zondag 17 februari 2019

"Stilstaan om vooruit te komen"

StraalBlog week 8
“Stilstaan om vooruit te komen”

Volledig accepteren van dat wat is
Je kunt je probleem oplossen door volledig dat wat er Nu is te accepteren. Door de acceptatie lost de onvrede op en verandert dat wat je eerst zag als probleem, ineens in iets dat er gewoon is. Het vechten, maakt dan plaats voor ruimte waarin een verandering mogelijk is. Vanuit volledige acceptatie kun je dan vanuit liefde voor jezelf een nieuwe keuze maken.

Wat is acceptatie nou precies? 
Accepteren is niet hetzelfde als berusting. Berusting is passief en het erbij laten. Accepteren houdt helemaal niet per se in dat je het erbij laat. Het is de eerste stap; je creëert ruimte. Door die ruimte ontstaat een keuzemoment. Dan kun je kiezen hoe je wilt reageren en één van je keuzes kan zijn; het erbij laten. Het gaat erom je op de juiste afstand te verhouden tot je gedachten en gevoelens. Zorgen dat je er niet in verdrinkt en ze ook niet verdringt. Treed ermee in contact met zachtheid en met gevoel, maar zonder dat jij het gevoel wordt!

Activiteiten aangaan los van de uitkomst
Als je iets wilt zonder waarde te hechten aan het eindresultaat, wat ik vaak benoem als; ga activiteiten aan los van de uitkomst, kun je vaak van alles. Op het moment, dat je vanuit overgave handelt en door onvoorwaardelijk tevreden te zijn met waar je nu bent, ben je niet meer afhankelijk van het eindresultaat van wat je doet. Het is nu ook al goed en alle verbetering is dan mooi meegenomen. Je gevoel van ‘geluk’ en ‘tevredenheid’ hangt niet meer af van wat je doet of hebt bereikt. Vanuit dat bewustzijn kun je onvoorwaardelijk leven en handelen.

Stilstaan om vooruit te komen
We leren dat stilstand achteruitgang is, maar het is juist de sleutel tot vooruitgang. Als je steeds maar onderweg bent wordt het lastig om te groeien en je te verbinden met jezelf. Alles wat je nodig hebt, dat heb je en alles wat je hebt is wat je nodig hebt!

Doorbreken van patronen
Waarom lukt het niet iets te veranderen, als je dat toch graag wilt? Je houdt vast aan vertrouwde patronen. Slechts 5% van je handelen doe je bewust, de rest gaat onbewust. Ofwel 95% van je handelen gaat op de automatische piloot. Een verandering kan alleen plaatsvinden vanuit bewustzijn. Er is dus veel gedrag dat je automatisch doet en deze patronen doorbreek je niet makkelijk. ACT en Mindfulness zijn heel waardevol om op dit stuk in te zetten.

In kaart brengen
Je kunt jezelf helpen door in kaart te brengen waar voor jou de schoen wringt en wat je in jouw beleving nodig hebt om van weten naar doen te komen. Kun je hier voor je gevoel wel een beetje steun in gebruiken mail, app of bel mij om een afspraak te maken en we gaan aan de slag.

Groet!
Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 3 februari 2019

"Draagkracht en draaglast"

StraalBlog week 6
“Draagkracht en draaglast”

Gezonde en ongezonde spanning
Wij koppelen spanning al snel aan iets negatiefs. Toch hoeft spanning niet per definitie negatief te zijn. Spanning kan zelfs leuk zijn, denk bijvoorbeeld aan een spannende film of een wedstrijd. Ook kan spanning ervoor zorgen, dat je een goede prestatie neerzet en adequaat handelt in gevaarlijke situaties. Spanning is zelfs nodig om goed te kunnen functioneren!

Draagkracht en draaglast
Hoeveel spanning er nodig is om optimaal te functioneren is voor elk mens verschillend. De één werkt het beste onder hoge druk en de ander maakt dan juist veel fouten. Van groot belang is, dat de draagkracht (de hoeveelheid druk/spanning een mens kan dragen) in balans is met de draaglast (de hoeveelheid uitgeoefende druk/spanning in je leven). Als deze uit balans zijn, dan kun je spanningsklachten ervaren.

Spanningsklachten kunnen zich op drie manieren uiten:
- Lichamelijk: hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, maagpijn, spierpijn, slapeloosheid
- Psychisch: somber, rusteloos, snel geïrriteerd, opgejaagd
- Gedrag: piekeren, overmatig eten/drinken/roken/medicatie gebruik, niet meer genieten

Naast de individuele verschillen, zijn er nog drie factoren die van invloed zijn op de balans.

Namelijk:
- Hoe lang duurt de spanningsvolle situatie al?
- Hoe vaak komen de spanningsvolle situaties voor?
- Hoe ingrijpend is de spanningsvolle situatie?

Herken je signalen
Het is ontzettend belangrijk om je spanningssignalen te kennen om ze te kunnen herkennen. Welke signalen krijg jij als je gespannen bent? Schrijf ze op en reageer adequaat zodra de signalen zich aandienen. We kunnen geneigd zijn om onze signalen te negeren en af te doen, waardoor ze de kans krijgen tot iets te worden wat onnodig is.

Monitor jezelf
Op het moment dat je bewuster met jezelf en je lichaam omgaat ben je beter in staat om spanning tijdig te kanaliseren. Je kunt jezelf door de dag heen monitoren op drie elementen: energieniveau, drukte in je hoofd en spanning in je lijf. 

Wanneer je energie lager scoort dan een 5 mag je een pas op de plaats maken. Waar heb je behoefte aan en wat kun je inzetten om je energie iets omhoog te krijgen?

Als de drukte in je hoofd en de spanning in je lijf hoger scoren dan een 5 betekent dit een rood sein. Ga heel bewust ademhalen en doe een korte bodyscan om te achterhalen waar de spanning zich manifesteert. Adem naar deze plekken toe en neem afstand in van je gedachten.

Ondersteuning?
Kun jij wel een steuntje in de rug gebruiken bij het leren hanteren van spanning? Ik help je graag! Bel, app of mail me voor de mogelijkheden.

Groet!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 20 januari 2019

"Je lichaam als tempel"

StraalBlog week 4
“Je lichaam als tempel”

Gejojo
De meeste mensen weten heel goed wat wel en niet handig is om te eten en te drinken, als ze een aantal kilo’s willen afvallen. Biedt al dit weten ook een garantie tot succes? Helaas niet en zo ontstaat het gejojo, wat heel onprettig is voor lijf en leden.

In plaats van het volgende ‘geboden en verboden’ lijstje op te schrijven, wil ik je uitnodigen met onderstaande inzichten en adviezen in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan.

- Luister naar je lichaam
Eet wanneer je trek hebt en stop wanneer je voldaan bent. Maak tijdens het eten contact met je lichaam en luister naar de signalen die je krijgt. Stel het eetmoment niet uit tot je het gevoel hebt van je stokje te kunnen gaan.
- Focus op de binnenkant
Leg de nadruk op hoe je lichaam voelt. Welke signalen krijg je bij fysieke trek? Hoe reageert je lijf op bepaalde voedingsstoffen? Hoe voelt je lijf na het sporten? Je lijf geeft je waardevolle informatie en je mag leren hier naar te luisteren.
- Gezonde relatie met eten
Zorg voor jezelf door gevarieerde en volwaardige voeding tot je te nemen. Stel niet afvallen als doel, omdat de kans dan bestaat dat je overgenomen wordt door dwanghandelingen, schuldgevoelens en eetgestoorde gedachten. Een gezond lichaam en een gezonde geest gaan hand in hand.
- Mindfull eten
We eten heel vaak zonder aandacht onze maaltijden op. Vaak proef je niet eens wat je eet omdat je bezig bent met tv kijken, appen, werken achter je laptop. Hierdoor geef je de verkeerde signalen af aan je lijf en zal het eerder weer om eten roepen. Als je met aandacht eet, dus zonder afleidingen, zul je merken dat je eerder een voldaan en verzadigd gevoel hebt.
- Eetgedrag van anderen
Een familielid, partner of vriendin die aan het lijnen is kan een negatieve invloed hebben op jouw eetgedrag en gevoelens. Laat het eetgedrag van een ander geen trigger zijn voor jou. Jij bent een eigen persoon. Jij mag eten wat voor jou gezond is.
- Getallen als aanvullende informatie
Kilo’s, BMI, calorien en kledingmaten zijn slechts eenheden die zijn ingezet om het leven wat overzichtelijker te maken. En niet om jou te straffen. Koppel je identiteit, zelfbeeld en zelfvertrouwen niet aan een getalletje. Je bent zoveel meer dan dat.
- Gezondheid is genieten
Welk eten vind je lekker? Mag jij die producten van jezelf eten of niet? Ga op zoek naar een balans die past bij jouw verlangens, behoefte, gezondheid en lichaam.
- Eten niet als beloning en niet als straf
Eten als beloning, straf en als oordeel is geen onderdeel van gezondheid. Je mag het jezelf gunnen altijd lekker en gezond te eten. Los van je prestaties, wat je bereikt hebt, los van wat niet gelukt is, los van wat jij of een ander voor oordeel heeft over jou.
- Eten niet als emotieregulatie
Je mag luisteren naar gevoelens in plaats van deze te negeren. Wat voel je? Welke emoties ervaar je? Wat vertellen deze gevoelens jou? Ons verstand kan geen kant op met gevoelens van verdriet, angst, pijn, ongemak en zal jou daar vanuit kunnen verleiden om jezelf te over eten of juist uit te hongeren. Het bied je een tijdelijke verdoving en zal zich keer op keer blijven herhalen als je de kern niet aanpakt.
- Je lichaam als tempel
Je lichaam is er om jou te dienen en jij mag er liefdevol en respectvol mee omgaan en voor zorgen. Doordat je een lichaam hebt kun je leven. Je mag met bewuste aandacht stil staan bij wat jouw lichaam allemaal voor jou doet. Je kunt je lichaam bedanken door gezond en lekker te eten.

Hopelijk heb je steun aan deze tips en kun je vanaf nu je patronen echt gaan doorbreken. Wil je een steuntje in de rug dan kun je me natuurlijk bellen/mailen!

Groet!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 6 januari 2019

"Die oh zo belangrijke 40 dagen"

StraalBlog week 2
“Die oh zo belangrijke 40 dagen”

Stel een doel
Op het moment dat jij hebt vastgesteld, dat je bepaald gedrag wilt veranderen, kan het helpend zijn om een doel(en) te stellen, zodat je concreet kunt maken, waar je naar toe wilt en op welke manier. Een doel op papier zetten en uitwerken is één ding. Vervolgens is het van belang dat je jezelf verbindt met het doel.

Gewoontegedrag
Bij het veranderen van gedrag krijg je te maken met een groot obstakel, namelijk: gewoontegedrag. Gewoontegedrag wordt bepaald door denkpatronen. Je vertoont als het ware geconditioneerd gedrag. Je geheugen bepaalt de standaardreactie in je gedrag wanneer je geconfronteerd wordt met een keuze. Verandering van gewoontes vereist een nieuwe bedrading door een nieuwe manier van benaderen te creëren.

40 dagen
Je hebt ongeveer 40 dagen nodig om van nieuw gedrag een automatisch patroon te maken. Als het je 40 dagen lukt om de verandering door te voeren krijgen de hersenen de kans om een nieuw voorkeurspatroon aan te leggen, waardoor het nieuwe gedrag al een stuk spontaner voelt.

Wat kun je inzetten om die 40 dagen ook te halen? 
- Als je van binnenuit gemotiveerd bent (intrinsieke motivatie) is de kans dat je slaagt in het behalen van je doel sterker dan dat je extrinsiek gemotiveerd bent! Als je bijvoorbeeld moet sporten van de dokter, omdat je anders gezondheidsrisico loopt, dan kan het moeilijker zijn om het sporten op langere termijn te blijven doen. Op het moment dat jij zelf het besluit neemt om te gaan sporten, omdat je jezelf een prettiger fysiek en psychisch welbevinden gunt, is de kans een stuk groter dat je het sporten blijft continueren en het een vanzelfsprekendheid wordt.

- Jij staat aan het roer. Jij kunt de keuzes maken die jou dienen en niemand anders! Besef dat jij degene bent die de verandering kan laten plaatsvinden.

 - Vraag hulp/steun aan mensen om gemotiveerd te blijven. Door te delen waar je mee aan de slag wilt bied je mensen de gelegenheid jou te steunen. Het kan ook helpend zijn om met mensen te praten die zelf ook een gedragsverandering hebben doorgemaakt, zodat je ervaringen kunt horen en steun kan vragen op de momenten waarop het moeilijk voor je is.

- Stel duidelijke doelen. Hoe concreter hoe beter! Werk je doel en je aanpak om je doel te behalen zo concreet mogelijk uit. Laat het niet in het vage. Breng ook je valkuilen in kaart en wat je nodig hebt om anders met je valkuilen om te gaan.

- Maak naast je hoofddoel ook subdoelen. Vier je successen zodat je focus ligt op wat er wel is i.p.v. de lange weg de je nog te gaan hebt. Maak van je lange termijn doel korte termijn mogelijkheden.

- Neem verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt. Fop jezelf niet door recht te praten wat krom is. Doorzie de ellenlange smoezenlijst die je verstand opwerpt en kies voor jezelf en jouw welzijn.

- Leef naar je eigen waarden, geef gehoor aan wat jij werkelijk belangrijk vindt en je zult minder ontvankelijk zijn voor groepsdruk en dergelijke.

- Handel consequent; door de kracht van de herhaling kan nieuw gedrag van jou worden.

- Stap over de korte termijn opluchting van het in standhouden van het niet helpende gedrag heen en kies bewust voor de lange termijn , zodat je jezelf een cadeau voor het leven geeft.

Stel het aan de slag gaan met je doel niet langer uit. Het juiste moment om te starten is as we speak!
Heel veel succes en mocht je ondersteuning willen om bepaald gedrag te doorbreken stuur me dan een mailtje: info@straal-denhaag.nl

Groet!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 23 december 2018

"Uit de schaduw in het licht"

StraalBlog week 52
“Uit de schaduw in het licht”

Gevecht met zichzelf
Mijn moeder was jarenlang verslaafd aan alcohol, slaapmedicatie en relaties. Alle verslavingen en dwangmatige handelingen stonden symbool voor haar gevecht met zichzelf en de werkelijkheid. Mijn mams werd van kleins af aan blootgesteld aan afwijzingen. Keer op keer werd haar op brute wijze duidelijk gemaakt dat zij niet voldeed. Verbaal, fysiek en de grootste vorm van afwijzing, het seksueel misbruik door haar vader zorgden ervoor, dat het negatieve geloof in zichzelf groeide en zij er alles voor over had om haar pijn niet te voelen.

Negatieve zelfbewustzijn
Een afwijzing van de ouders voelt voor een kind als een totale afwijzing, die niet anders dan persoonlijk opgevat kan worden. Het kind trekt geheel vanzelfsprekend conclusies over zichzelf en zo ontstaat het negatieve zelfbewustzijn. Het negatieve geloof is gericht op bescherming tegen de pijn van de afwijzing. Hoe? Door die afwijzing voor te zijn met een zelfafwijzing.

Verslaving is een psychische valkuil
Een verslaving is een psychische valkuil. Mijn moeder wilde ontsnappen aan haar negatieve geloof, maar de manier waarop ze dit deed maakte het juist sterker. Het negatieve geloof is het aangrijpingspunt voor de verslaving, is de ketting waarmee de verslaving aan iemand vastzit. Maar dat negatieve geloof is zelf een illusie, een tragische vergissing die ooit om de begrijpelijke reden van zelfbescherming door iemand als kind is aangemaakt.

Verslavingsellende
De verslavingsellende wordt veroorzaakt door de manier waarop iemand eraan probeert te ontsnappen. Het verslavende middel of de dwangmatige handeling levert een tijdelijke schijnontsnapping uit het verslaafde gevoel, maar versterkt dit tegelijkertijd. Zo veroorzaakt en versterkt het middel zijn eigen noodzaak. De kern van de verslavingsellende is het negatieve gevoel dat de verslaafde over zichzelf heeft en daardoor de verslaving versterkt wordt. Als verslaafde voel je je in toenemende mate stom, slap, slecht, schuldig, niet goed genoeg of heb je een combi van allerlei gevoelens.

Kernpunten verslaving
- Het negatieve geloof
- Beknelling
- Afhankelijkheid
- Eenzaamheid

Verslaving is een poging om aan het negatieve gevoel te ontsnappen en is tevens de oorzaak van dat gevoel. Niemand wordt zo sterk geconfronteerd met zijn negatieve geloof als een verslaafde.

Hoe kun je je negatieve geloof ontmaskeren?
Kijk naar je diepste negatieve gevoel over jezelf en hoe je er altijd voor weggelopen bent. Zodra je ophoudt met weglopen, valt de illusie in duigen. Jouw negatieve geloof ontleent zijn energie aan jouw constante streven om het te bedekken en uit de weg te gaan. Zodra je dit patroon doorbreekt door openlijk en hardop dit geloof uit te spreken, verliest de illusie zijn schijn van werkelijkheid.

Herken je jezelf in dit verhaal en gun jij jezelf een ander leven? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen!

Groet!
Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 9 december 2018

"Mogen zijn met je strijd"

StraalBlog week 50
“Mogen zijn met je strijd”

Dag in, dag uit verwikkeld in een pijnlijke strijd
Vasthoudend aan je verleden
Krijgt het heden geen kans

Kwetsbare kanten
Harde lagen
Een vertroebelde blik

De klem om je nek
Zet je compleet vast
Pijnlijk en ook veilig

Hangend aan de zogenaamde zekerheid
Verblijf je in de kramp
Controle en vermijding houden je in de greep

Neem de opgedane ballast mee
En ga je leven Leven
Met elke stap schud je zwaarte van je af

Steeds dichter naar het licht
De stralen voelbaar in je gezicht
Verschijnt er een twinkel in je ogen

www.straal-denhaag.nl

zondag 25 november 2018

"Je verstand en emoties"

StraalBlog week 48
“Je verstand en emoties”

Je verstand en emoties
Om maar met de deur in huis te vallen; je verstand weet zich geen raad met emoties. Het kent twee manieren van reageren, namelijk als een rigide generaal en dat uit zich in onder meer volgende gedrag: afstandelijk, afdoen van het gevoel, niet zeiken en gewoon doorgaan. Of je verstand reageert als een zwelgje; verdrinken in de emotie, waardoor alles heel zwaar wordt en hierdoor geen overzicht meer hebben.

Om je een beeld te geven hoe het er in een hoofd kan toegaan, lees je hieronder een conversatie tussen de rigide generaal en zwelgje:

Zwelgje: Ik kan ook nooit iets goed doen. Keer op keer krijg ik de deksel op mijn neus. Echt Iedereen is tegen mij. Niemand ziet mij staan.

Rigide Generaal: Hou op met dat gezeik! Kom op zeg. Met zielig doen kom je nergens. Schouders eronder en gewoon doorgaan.

Zwelgje: Ik wil niet meer doorgaan. Ik heb er op deze manier geen zin meer in. Wat heeft het nog voor nut? Niemand kijkt uit zichzelf naar mij om. Ze weten me alleen te vinden als ze iets nodig hebben. Dit is in het verleden ook al zo vaak gebeurt en het houdt maar niet op.

Rigide Generaal: Hier heb ik dus helemaal geen zin in. Echt hou met dat gezeur. Ik moet gewoon nog beter mijn best doen en nog meer klaar staan voor iedereen.

Zwelgje: Ik trek het niet meer, echt niet. Iedereen vindt mij toch stom en dat verandert heus niet als ik nog meer mijn best doe. Ik kap ermee en duik met een heleboel koekjes en chocolade onder in mijn grot. Er is toch niemand die mij mist…….

Voorkeursstijl
Door de jaren heen heb je een voorkeursstijl ontwikkelt en deze is niet per definitie dienend. Je voorkeursstijl komt voort uit eerder opgedane ervaringen, opvoeding, DNA. Het is zo eigen geworden om op een bepaalde manier met jezelf en situaties om te gaan, dat je zelf allang niet meer bewust een keuze daarin maakt. Je handelt eigenlijk op de automatische piloot.
Onderliggend kan de overtuiging meespelen, dat je niets anders kunt dan op die bepaalde manier te handelen. Je geloofd niet, dat je in staat bent om het tij te keren en de angst voor het nieuwe/onbekende kan je afhouden om het vertrouwde patroon los te laten.

Wat heb je nodig?
Wat heb je nodig om anders met jezelf om te leren gaan? Je kunt oefenen met opmerken, wanneer je verstand, als de rigide generaal of als zwelgje reageert op een situatie. Ieder mens krijgt signalen, bijvoorbeeld een druk hoofd vol gedachten, snel afgeleid, geirriteerd reageren, spanning in het lichaam. Zodra je merkt, dat je één of meerdere signalen hebt, dan mag je dit zien als een stoplicht. Ga niet aan je signalen voorbij! Maak een pas op de plaats en ga uit je hoofd afdalen naar je lichaam. Waar in je lichaam voel je je signalen het sterkst? Als je die plek(ken) gevonden hebt mag je hier met aandacht naartoe ademen.

Het ademen zorgt ervoor, dat je contact maakt met jezelf in het huidige moment. Er ontstaat meer afstand tot je hoofd vol gedachten en dit is wat je nodig hebt om bij jezelf te blijven in plaats van als de rigide generaal/zwelgje te reageren. Een belangrijke en helpende vraag die je jezelf nu kunt stellen is; hoe wil ik met mezelf/deze situatie/de ander omgaan?

Ondersteuning?
Zou jij ook anders met Annie om willen leren gaan? Typ een berichtje en/of pak de telefoon en we bespreken de mogelijkheden.

Groet!

Krijna


www.straal-denhaag.nl