zondag 8 oktober 2017

"Krachtig communiceren"

StraalBlog week 41
“Krachtig communiceren”

Een misverstand is zo geboren
Zodra we in contact met anderen komen, zijn we aan het communiceren en de manier waarop we communiceren, verschilt nogal eens van elkaar. Een misverstand kan hierdoor al snel ontstaan, we voelen ons niet begrepen, niet serieus genomen en niet gehoord door de ander. Het contact dat we hebben met anderen, privé dan wel op het werk, verloopt niet altijd naar wens. Te snel toegeven aan de wensen en verlangens van de ander, ongenoegens inslikken en onplezierige kritiek te verduren krijgen kunnen belangrijke bronnen zijn voor het ontstaan van stress.

Inzicht in je manier van communiceren
Contact met anderen kan ons juist ook steun bieden, waardoor het kan bijdragen aan stressvermindering. Het is van belang, dat je inzicht krijgt in de manier waarop je communiceert, zo krijg je helder waar de schoen wringt en kun je je manier van omgaan met bepaalde mensen en situaties veranderen.

Je stem mogen laten horen is vooral belangrijk in de volgende situaties:
- Situaties waarin je grenzen wilt aangeven
- Situaties waarin je wilt reageren op kritiek van een ander op jou
- Situaties waarin je wilt vragen om sociale steun
- Situaties waarin je een compliment krijgt
- Situaties waarin je in conflict komt met een ander

Stijlen van reageren
Mensen kunnen op verschillende manier reageren op gebeurtenissen/personen en je kunt deze manieren grofweg in 3 stijlen indelen:
- Sub-assertief gedrag: je komt nauwelijks of niet voor jezelf op, omdat je niet durft of niet weet hoe
Kenmerken: opofferen, wegcijferen, slecht grenzen aangeven en moeilijk de eigen behoeften kunnen formuleren

- Agressief gedrag: je walst over anderen heen, soms zonder dat je dit door hebt
Kenmerken: je spreekt jezelf zo uit, dat je geen respect naar de ander toont, jij hebt gelijk, het gaat alleen om jouw belang

- Assertief gedrag: je komt uit voor wat je zelf voelt, denkt, wilt en niet wilt, terwijl je de ander ook in zijn waarde laat en respecteert in zijn behoeften en wensen
Kenmerken: je durft je te laten zien, je durft je kwetsbaar op te stellen en gaat conflicten niet uit de weg. Je behoudt echter te allen tijde respect voor de ander.

Sub-assertief en agressief gedrag brengen ongezonde vormen van spanning met zich mee.
Als je op een sub-assertieve manier reageert krop je veel dingen op en doe je jezelf steeds tekort. Wanneer je op een agressieve manier reageert, is de kans groot dat je veel afwijzende reacties krijgt en in conflicten beland, wat weer tot uitsluiting kan leiden.

Voorkeursstijlen van reageren
Je reactie kan per situatie verschillen. Mensen kunnen bijvoorbeeld op het werk sub-assertief reageren en thuis juist meer agressief. Dit is helemaal niet vreemd, omdat zij op het werk het nodige aan emoties hebben opgekropt en als zij in de veilige thuisomgeving zijn, alle frustratie er toch uit wil. Toch hebben we een voorkeursstijl van reageren ontwikkelt door de jaren heen, voortkomend uit onder andere opvoeding, familie, imitatie en observatie van anderen. Je kunt deze voorkeursstijl wel aanpassen en op een assertieve manier leren reageren op mensen en situaties. Ik heb het hier over gedragsverandering en dit gaat niet zonder oefenen, vallen en opstaan.

Wennen aan je ‘nieuwe ik’
Wat er als extra uitdaging bijkomt is, dat de mensen in jouw omgeving (privé en werk) jouw manier van reageren gewend zijn en dus ook tijd nodig hebben om te wennen aan jouw nieuwe stijl van reageren. Geef deze mensen ook de tijd om aan de ‘nieuwe jij’ te wennen en geef hen ook kort uitleg over waar je mee bezig bent, dan ontstaat er vaak meer begrip.

Straal Meeneem Oefening: “Jouw voorkeursstijl”
1) Welke voorkeursstijl heb jij?

2) Geef voorbeelden uit de praktijk, waar je voor jezelf regelmatig mee te maken hebt en tegenaan loopt

3) Breng vervolgens in kaart hoe je in voor jou lastige situaties graag wilt reageren en wat je hiervoor nodig hebtHartgroet van Krijna

www.straal-denhaag.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten