zondag 27 januari 2013

"Langs de zijlijn"


Blog week 5

Soms kom je in je leven situaties tegen waarin jij je machteloos voelt. Het is een subjectief gevoel geen controle te hebben over een situatie.  En  jouw acties zijn nauwelijks van invloed op de uitkomst.

Vermeende machteloosheid
Machteloosheid geeft jouw denken en voelen weer. En jouw denken en voelen kunnen niet in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie.
Jij kunt je machteloos voelen terwijl er in werkelijkheid nog genoeg aan te doen valt; dit wordt ‘vermeende’ machteloosheid genoemd.

Feitelijke machteloosheid
Op het moment dat je in een situatie terecht komt waar feitelijk weinig tot niets meer aan veranderen valt, wordt dat ‘feitelijke’ machteloosheid genoemd. Je kunt bijvoorbeeld denken aan ongeneselijke ziekten en overlijden.

Controle
Wij hebben de drang overzicht en controle te willen hebben over ons leven. Het geeft een gevoel van zekerheid en houvast. Als jij je machteloos voelt heb je het idee geen controle te hebben over jezelf, de ander dan wel de situatie. Dit geeft spanning. Je staat als het ware langs de zijlijn en je zou juist speler in het veld willen zijn.

Gedachten en gevoel
De gedachten die jij bij een gebeurtenis hebt, geven jou een bepaald gevoel (boos, bang, blij, bedroefd). Aangezien onze gedachten zo snel gaan, lijkt het soms alsof ons van alles overkomt zonder dat wij hier invloed op hebben.
Maar wij hebben wel degelijk invloed op onze gedachten; we kunnen ze sturen.

Keuze maken
Als jij in een situatie zit of terecht komt waar sprake is van vermeende machteloosheid, besef dan dat jij een keuze hebt. Je kunt verdwijnen in je gedachtenwolk waar het mistig en troebel is en je geen overzicht hebt.
Een andere optie is om te signaleren dat jij je machteloos voelt, afstand te nemen van de situatie en je gedachten te toetsen.

Verlamming versus Aanpakgedrag
Door je gedachten te onderwerpen aan een aantal vragen kun je uit je verlamming stappen en tot aanpakgedrag komen. Vragen die jij kunt stellen zijn:
-          Is wat ik denk 100% waar?
-          Helpt deze gedachte mij?
-          Wat kan ik beter denken?

Loslaten
Als je te maken hebt met een situatie waar jij geen invloed op hebt, dan kun je weinig anders dan deze accepteren zoals die is. Dat valt in bepaalde situaties zeker niet mee. Kijk de pijn en frustratie in de ogen, voel het en laat het los.

En jij?
Hoe ga jij met het gevoel van machteloosheid om? Ik lees het graag! Mocht je behoefte hebben aan meer uitleg weet me dan te vinden.

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijna

zondag 20 januari 2013

"De lading voorbij"


Blog week  4 

Boos 
Boos worden op iets dan wel iemand. Wie kent het niet?
Je voelt je niet begrepen, niet gehoord, niet serieus genomen waardoor je ego in het gedrang komt.
Spetter, spatter, spater,  daar valt de fijne sfeer ineens in het water….

Volwassen kleuters
Volwassen als we zijn, lijken we in een ruzie wel een stel kleuters. “Ja, maar jij”, “Nee jij dan”, “Jij drijft altijd je zin door” en “Het komt allemaal door jou”.
Een kat- en muis spel waar je je behoorlijk  in kunt verliezen.

Schelden en stampen
Mijn cliënte Jolijn vertelde dat zij in een ruzie al snel haar partner uitscheldt en vervolgens de deur uit loopt (lees stampt). Zowel zij als haar partner heeft hier last van en willen graag anders met een dergelijke situatie omgaan.

Van aanval naar verdediging
Na wat vragen ter verduidelijking gesteld te hebben kwam  naar voren dat Jolijn zich snel aangevallen voelt en dan in de verdediging schiet. Haar partner blijft heel rustig en dat maakt Jolijn juist nog bozer. Zij begint met schelden en hij zegt niks terug. Het vuur in haar laait nog verder op en zo slaat ze met de deuren en loopt naar buiten.

Onzekerheid
Je aangevallen voelen komt vaak voor vanuit onzekerheid: “Ik heb het weer niet goed gedaan”, “Ik kan het ook nooit goed doen”, “Het ligt zeker weer aan mij”.
Door deze gedachten hoort Jolijn haar partner niet meer en is er geen gesprek mogelijk.

Wat kun je doen om jezelf te helpen?
Ik gaf Jolijn de tip mee om haar boosheid te benoemen. Het benoemen alleen al kan een lading weghalen.
Vanuit boosheid zeg je vaak woorden die je niet meent. Je kwetst de ander dan onnodig en schiet jij je doel voorbij.
Zeg bijvoorbeeld: “Ik merk dat ik nu boos ben en woorden wil zeggen die ik wellicht niet meen. Ik neem nu liever even afstand en wil er op een ander moment met jou over praten”.

Steeds een stapje 
Jolijn ging in de praktijk aan de slag met deze tip. De eerste woordenwisseling na het consult verliep aanvankelijk als vanouds. Jolijn merkte haar gedrag zelf op en corrigeerde zichzelf. Stap voor stap werd ze steeds bekwamer in het benoemen van haar boosheid zonder dat er een ruzie en gescheld uit naar voren kwam.

Rust
Jolijn benoemde door deze manier van handelen meer rust en ruimte te ervaren. Zij en haar partner  communiceren nu op een constructievere manier doordat er letterlijk en figuurlijk afstand ingenomen kan worden.

En jij?
Op welke manier ga jij met boosheid om? Kun jij handreikingen gebruiken? Aarzel niet en weet me te vinden!

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijna

zondag 13 januari 2013

"Stap er even uit"

Blog week 3

Overvallen worden
Je zit met je leidinggevende om de tafel en hij geeft je feedback op je functioneren.
Prrrt, de gedachten komen met een snelheid van 180 kilometer door je hoofd geraasd.
Je voelt je overvallen door zijn opmerkingen. Jij had dit nieuws niet zien aankomen.
Je hoofd vult zich met allerlei spinsels en je hoort je leidinggevende helemaal niet meer.

Verlammen
Vanuit de gedachten die je hebt komen er  negatieve gevoelens, die de situatie in dit geval niet overzichtelijker maken. Sterker nog, ze kunnen er in combinatie voor zorgen dat je ‘verlamd’ raakt.
Je zou van alles willen zeggen, maar er komt geen woord uit. Nada noppa niks.

Overtuiging
Ondertussen zit je leidinggevende nog tegenover jou en kijkt je vragend aan.
Met een blik van ‘gaat ze nog wat zeggen of niet?’
Jij hebt ergens ook de overtuiging opgedaan dat je nu wel iets moet gaan zeggen. Dat hoort nu eenmaal zo, dus je perst er een antwoord uit, dan heb je in ieder geval iets gezegd. Beter iets dan helemaal niets.

Is dat zo? Klopt jouw overtuiging?

Afstand nemen
Er zijn situaties waarin je er juist goed aan doet om niet direct te reageren. Even afstand nemen en je gedachten laten bezinken kunnen je tot allerlei winstgevende inzichten brengen.
Inzichten die je waarschijnlijk niet hebt als je gelijk reageert.

Terugkomen op
Maar ik kan toch ook niet zwijgen? Niks zeggen hoeft niet. Je kunt namelijk zeggen dat als jij er op het moment niet uitkomt, je graag even na wilt denken en er later op terug komt.
Echt? Kan dat? Ja dat kan!

Hoe kan zo’n situatie er uitzien?
“Ik voel me overvallen door jouw feedback en ik wil er even over nadenken. Ik kom er over een half uur op terug”.

Op deze manier geef jij jezelf de ruimte om de situatie tot je te nemen. Je kunt je gedachten en gevoelens op een rij zetten. Op het moment dat jij helder hebt hoe jij in de situatie staat kun je hier ook met de ander op heldere wijze over communiceren.

Spreek jezelf uit
Door uit te spreken dat je even de tijd wilt nemen laat je de ander ook niet in het ongewisse en zeg je ook geen woorden vanuit je overvolle hoofd en emoties.
Het gesprek dat zal volgen zal naar alle waarschijnlijkheid in meer rust verlopen.

In dit voorbeeld gaat het over een werksituatie, maar jij mag in welke situatie dan ook om ruimte vragen. Gun het jezelf om er even uit te stappen als je merkt dat je de situatie niet overziet.

Jouw ervaringen
Je zult merken dat als je bovenstaande toepast gesprekken op een andere manier verlopen.
Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen en lees ze graag, dus voel je vrij om te reageren.
Ook als je hier meer tips in wilt kun je me benaderen.

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijna

zondag 6 januari 2013

"De Normdenker"

Blog week 2
Hierbij alweer het laatste deel van de serie over de meest voorkomende niet-realistische gedachten die wij als mens kunnen hebben.
In dit blog staat de ‘Normdenker’ centraal.

Normen
Normen zijn gedragsregels; opvattingen over hoe mensen zich in bepaalde situaties wel en niet dienen te gedragen. Ze regelen het dagelijks sociaal verkeer.
In bijna alle samenlevingen komen normen voor als: je mag niet doden en je mag niet stelen.
Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond.

Verschillende interpretaties
Iedere cultuur heeft zijn eigen normen. Wat binnen de ene context als volstrekt verwerpelijk wordt beschouwd, kan in een andere context als positief worden gewaardeerd.
Het kan dus voorkomen dat twee verschillende groepen eenzelfde feit totaal tegenovergesteld waarderen. Dit kan leiden tot heftige emotionele conflicten.

Ongeschreven regels
Normen gaan vaak over ongeschreven regels. Er bestaat bijvoorbeeld geen handleiding die voorschrijft op welke manier jij je in een wachtruimte van de huisarts dient te gedragen. Toch gedragen de meeste mensen zich daar hetzelfde. Ze kijken vooruit, pakken een tijdschrift, als er gesproken wordt dan gebeurt dit op fluistertoon. Zo zijn er duizenden sociale spelregels die ons gedrag sturen.

Normatief denken
De Normdenker denkt in termen van ‘moeten’ en ‘niet mogen’. Hij maakt zijn eigen keurslijf door zijn normatieve manier van denken. Hij heeft een rigide houding naar zichzelf en anderen. Dit zorgt ervoor dat hij niet flexibel is in zijn denken en handelen. De Normdenker betrekt zijn normen niet alleen op zichzelf. Hij vindt dat zijn omgeving en het liefst de hele wereld zich aan zijn normen moet conformeren. Wat hij als ‘normaal’ beschouwd is, beschouwt hij als de enige juiste waarheid.

Gedachten die hieruit voortkomen zijn:
-          Ik vind dat ik altijd op tijd moet zijn (en alle anderen ook)
-          Ik vind dat ik om 18.00 uur moet eten (en vind het normaal dat iedereen dat doet)
-          Ik vind het normaal dat je netjes op je beurt wacht in de rij (en wil dat jij je daar ook aan houdt)
-          Ik vind het normaal dat je geleende spullen aan de eigenaar terug geeft (en jij hebt dat ook te doen)
-          Ik vind dat je op Nieuwjaarsdag naar je familie moet (anders stel je iedereen teleur en dat mag niet)
-          Ik vind het normaal dat je een afspraak afzegt als je niet kunt (en vind dat iedereen zich daar aan moet conformeren)

Boosheid en frustratie
De Normendenker moet zich aan een hoop regels houden en als hij hier niet aan voldoet, levert dit hem schuldgevoelens op. Naar de buitenwereld toe is hij vaak boos en gefrustreerd omdat zij niet doen hoe hij het wil. Door deze houding stoot hij regelmatig mensen van zich af. De omgeving ervaart hem als iemand die verbitterd is en als een ‘zeiksnor’ en zien hem liever gaan dan komen.

Meer ruimte
De Normendenker kan zichzelf helpen door te accepteren dat situaties en mensen nu eenmaal niet allemaal zo lopen en doen zoals hij dat wil. Als hij zich meer open kan stellen voor visies van anderen creëert hij meer ruimte.
We zijn als mens in beweging en zo ook de manier waarop  we tegen zaken aankijken. Door flexibeler te zijn kan de Normendenker ervaren dat verschillende meningen naast elkaar kunnen bestaan. Hij hoeft de ander niet te overtuigen van zijn waarheid en is dan ook een prettiger mens om mee om te gaan.

En jij?
Herken jij jezelf in de Normendenker en heb jij hinder van schuldgevoelens, boosheid en frustratie?
Kom in actie! Help jezelf door een andere kijk op jezelf en je omgeving te hebben. Handvatten nodig?
Neem contact met me op en ik kan je in een kort tijdsbestek helpen om uit je keurslijf los te komen.

Stralende dag!

Krijna

dinsdag 1 januari 2013

“De Perfectionistische denker”

Blog week 1

Trouwe lezers weten dat dit blog onderdeel uitmaakt van een reeks van 7.
Ook de Perfectionistische denker hoort thuis in de top 7 van meest voorkomende irrationele gedachten.

Je kracht is ook je valkuil
Perfectionisme kan een positieve eigenschap zijn, omdat het jouw prestaties kan verhogen. Je werkt graag nauwkeurig en hecht belang aan het nakomen van je afspraken waardoor je betrouwbaar bent. Mensen kunnen op je rekenen.
De andere kant is, dat als je geen balans hebt in presteren en ontspanning,  perfectionisme juist een valkuil is. 
Perfectionisme kun je omschrijven als een ‘ziekelijk nastreven van uitmuntendheid waardoor succes in de weg wordt gestaan’.

Overdreven verwachtingen
Perfectionisme kan hinderlijk zijn als je overdreven verwachtingen van jezelf hebt, die je niet kunt waarmaken. De Perfectionistische denker kan zich ook schamen als hij niet aan zijn eigen verwachtingen voldoet. Hij wil dit verbergen voor anderen en dit kan leiden tot sociaal isolement, onderprestaties en soms zelfs tot een depressie.

Waar komt het toch vandaan?
 Als jij als kind weinig positieve bekrachtiging hebt gekregen van je ouders, dan kan het zo zijn dat je steeds meer je best ging doen in de hoop op een compliment.  De behoefte aan waardering en liefde dreef jouw ambities steeds verder omhoog. Helaas bleef de waardering uit en jij ging nog harder werken.  En hiermee is de cirkel rond.
Onzekerheid en angst om niet te voldoen spelen bij de meeste Perfectionistische denkers een grote rol.

Controledrang
De Perfectionistische denker wil alles onder controle hebben en houden. Deze controledrang komt weer voort uit zijn onzekerheid. Een taak uit handen geven komt niet in hem op, want stel dat die ander het niet op zijn manier doet. Deze gedachte levert deze denker veel spanning op, dus houdt hij alle taken liever bij zich.

Gedachten van de Perfectionistische denker
De Perfectionistische denker denkt in termen van ‘alles of niets’. Hij gelooft dat als een taak niet perfect gedaan kan worden het ook geen zin heeft om eraan te beginnen.
Een favoriete zin van deze denker is: “Ik mag geen fouten maken”. 

Negatieve gedachten die hieruit voort kunnen komen zijn:
-          Ik moet in alle opzichten perfect, succesvol en bekwaam zijn om mijzelf de moeite waard te vinden
-          Als ik fouten maak, zullen mensen mij minder waarderen
-          Fouten maken is een teken van onbekwaamheid, domheid en zwakte
-          Als ik fouten maak, moet ik mezelf daarvoor straffen
-          Gemaakte fouten moet ik zien te verbergen
-          Ik schaam me dood als ik een fout maak

Gevolgen van perfectionisme
De meerwaarde van ‘perfect’ ten opzichte van ‘goed’ wordt verkeerd beoordeeld door de Perfectionistische denker. Er is weinig voldoening bij een ‘goed’ resultaat, waardoor de perfectionist steeds minder energie krijgt.
Hierdoor worden de resultaten daadwerkelijk slecht en is succes onbereikbaar.
Van jezelf eisen continu te moeten presteren is zeer vermoeiend en kan leiden tot stress, burn-out en depressies. Je streeft een illusie na , waarvan de prijs hoog is.

Loslaten van de controle
Hoe lang denk je alles perfect te kunnen doen?  Laat de controle los, staak de strijd met jezelf. Besteed aandacht en energie aan die zaken waar je invloed op hebt en laat los waar je geen invloed op hebt. Er is geen enkele manier waarop jij op alles en iedereen controle uit kunt oefenen. Het is onmogelijk.

Acceptatie
Situaties komen en gaan. Hier heb je geen invloed op. De manier waarop je met situaties omgaat wel. Het leven is geen statisch gebeuren. Het leven is in beweging.
Stop je verzet tegen veranderingen. Accepteer dat  veranderingen normaal zijn.  Omhels ze.
Controle willen hebben is een sprookje. Bevrijd jezelf en leef je leven!

Handreikingen
Herken jij jezelf in de Perfectionistische denker of heb je iemand in je omgeving die bij het lezen direct bij je naar boven komt? Weet mij te vinden voor een luisterend oor en handreikingen!
Ik zie je reactie graag tegemoet.

Stralende dag!
Krijna