maandag 24 juni 2013

"Leven vanuit angst"

Blog week 26

De kracht van gedachten
Bert kampt dagelijks met angstgedachten. Deze gedachten zijn niet specifiek gekoppeld aan werk of privé situaties. Op alle vlakken komt Bert ze tegen. Hij maakt zichzelf helemaal dol.
Op zijn werk is Bert bezig met een nieuw project en Bert is als de dood dat hij een fout maakt.
Deze angst resulteert erin dat Bert elke stap minstens drie keer controleert, voordat hij met de volgende taak verder gaat. Zijn collega’s irriteren zich aan Bert, omdat hij door zijn controle drang voor een hoop vertraging zorgt.

Niet durven kiezen
De vrouw van Bert, Lia, zou het fijn vinden als Bert eens initiatief neemt en een knoop door zou hakken. Vakanties, boodschappen, uitjes, noem het maar op; Bert durft niet te kiezen. Stel nou, dat hij een foute keuze maakt en hierdoor Lia teleurstelt. Dus kiest Bert liever niet en laat alle beslissingen aan Lia over. Het maakt Lia boos en verdrietig. Zij heeft het gevoel overal alleen voor te staan.

Angst om niet te voldoen
Bert zijn onderliggende angsten zijn; dat hij bang is om niet te voldoen en dat hij afgewezen wordt door de mensen om hem heen. Deze angsten komen voort uit overtuigingen die Bert over zichzelf en andere mensen heeft. Bert heeft vanuit zijn jeugd weinig stimulans en vertrouwen meegekregen. Zijn moeder was over beschermend naar Bert en hij mocht bijvoorbeeld nooit na school bij andere kinderen spelen. Moeder wilde hem altijd zo dicht mogelijk in de buurt hebben.

Prestatiegerichte aandacht
De vader van Bert gaf hem alleen aandacht als hij met goede cijfers thuiskwam. Bert leerde niet makkelijk en moest hard studeren voor een voldoende. Bert zat met grote regelmaat tot in de nacht te leren om zijn vader niet teleur te stellen. Vader stond erop dat Bert ging studeren. Bert wilde dit helemaal niet, maar ging toch naar de Technische Universiteit. Hij heeft al die studiejaren op zijn tenen gelopen, maar kreeg wel waardering van zijn vader.

Tijd om in te grijpen
Bert is al lang en breed volwassen, maar nog steeds het afhankelijke kind. De angstgedachten vreten aan hem en putten Bert uit. Ook vindt hij het heel naar om Lia zo boos en verdrietig te zien.
Bert wil niet meer op deze manier in zijn leven staan. Hij besluit naar de huisarts te gaan en deze verwijst Bert door naar Straal Den Haag om te werken aan zijn zelfvertrouwen.

Verstevigen van je ‘Ik’
Als Bert leert vertrouwen op zijn kunnen, dan is hij minder afhankelijk van de bevestiging van buitenaf. Ook zal Bert beslissingen durven nemen en de reactie van de ander kunnen ontvangen.
Nu reageert Bert door zijn onzekerheid op een defensieve manier op anderen.
Bert krijgt handvatten om anders met zijn beperkte gedachten om te gaan. Hij leert zijn angstgedachten te toetsen en kan ze daardoor nuanceren. Ook wordt aandacht besteed aan het assertief communiceren en leert Bert, dat hij zijn stem mag laten horen.

Er mogen zijn met al je kanten
Bert toont na een aantal sessies al meer initiatief en Lia ervaart meer steun van hem.
Bert zijn hoofd zat zo vol, dat hij geen ruimte ervaarde voor de essentiële elementen in het leven.
Nu weet en voelt Bert, dat hij er mag zijn met al zijn kanten.
Op zijn werk durft Bert zijn controle dwang losser te laten en eerder over te gaan naar een nieuwe stap. Collega’s merken de gedragsverandering op en zijn blij, dat Bert meer ontspannen is.

Bert heeft een zware last van zijn schouders af laten glijden.
Wil jij dit ook? Neem contact met mij op voor de mogelijkheden.

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijna


maandag 17 juni 2013

"In 1 rechte lijn"

Blog week 25

Enerverende baan
Minoesch werkt als groepsleidster in de kinderpsychiatrie. Een uitdagende baan met veel afwisseling. In de leefgroep verblijven kinderen tussen de 6 en 12 jaar met verschillende psychiatrische stoornissen. De verschillen tussen de collega’s zijn vrij groot. Minoesch heeft collega’s die heel hard werken en collega’s die een laissez-fair houding hebben. Minoesch heeft hier grote moeite mee.

Verantwoordelijk in overtreffende trap
Minoesch zet zich elke dienst volledig in. Zij ervaart keer op keer, dat deze kinderen het op deze jonge leeftijd al moeilijk genoeg hebben. Deze houding resulteert erin, dat Minoesch zich over- verantwoordelijk voelt voor alles en iedereen op haar werk. Minoesch komt per dienst ongeveer 2 uur tekort om al haar werk af te kunnen ronden. Zij blijft dus meestal langer en eenmaal thuis is Minoesch ook nog met werk bezig.

De zaken op zijn beloop laten
Aankomend weekend heeft Minoesch dienst. Op beide dagen werkt ze samen met Meindert.
Meindert heeft net als zij veel ervaring. Minoesch vindt dat Meindert zich er vaak gemakkelijk vanaf maakt. Hij laat veel zaken op zijn beloop en Minoesch irriteert zich hier mateloos aan.

Een mentaliteitsverschil
Zaterdag draaien Minoesch en Meindert een vroege dienst. Om 10.00 uur komen de meeste ouders hun kinderen halen. Het is de bedoeling dat de kinderen de weekendtassen ingepakt hebben, zodat zij snel met hun ouders mee kunnen. Minoesch heeft haar mentorkinderen allemaal om 9.50 uur klaar voor vertrek. Meindert zit op zijn gemak in kantoor wat te rommelen en laat de kinderen die hij begeleidt aan hun lot over.

Stoom uit de oren
Minoesch wordt hier nerveus van. De kinderen moeten klaar staan. Minoesch vindt dat je de ouders niet kunt laten wachten. Geladen loopt zij het kantoor in en vraagt aan Meindert wat de bedoeling is.
Meindert zegt dat hij zo wel even gaat kijken bij de kinderen. De stoom komt nu bij Minoesch uit haar oren. Met een knal doet Minoesch de kantoordeur dicht. Meindert begrijpt er niets van. Alles gaat toch goed?

Controledwang en sfeer
Minoesch wil alles onder controle hebben en ze wordt gespannen als situaties anders lopen, dan zij had bedacht. De eisen die Minoesch aan zichzelf stelt, stelt zij ook aan haar omgeving.
Haar collega’s vinden het steeds minder prettig als zij een dienst met Minoesch moeten draaien.
De sfeer op de groep wordt er in hun ogen niet leuker op als er nooit eens iets anders kan, dan aanvankelijk de bedoeling is.

Tranen met tuiten
Tijdens een teamvergadering uit Minoesch haar ongenoegen over een aantal zaken. Helaas steunt niemand haar. Minoesch begrijpt hier niets van. Als iedereen die zaken op haar manier zou aanpakken, dan komt dat de leefgroep ten goede.
Meindert pakt deze gelegenheid aan om uit te spreken, dat hij de samenwerking met Minoesch niet fijn vindt. Hij krijgt bijval van meerdere collega’s en Minoesch barst in huilen uit.

Betrokken rigiditeit
Teleurgesteld gaat Minoesch naar huis. ’s Avonds krijgt zij een telefoontje van haar teamleider Bonny. Bonny geeft aan, dat Minoesch haar inzet en betrokkenheid, zeker gewaardeerd wordt. Waar veel mensen tegenaan lopen is dat Minoesch rigide is en haar manier van communiceren verbeterd kan worden.

Assertief communiceren
Minoesch  zoekt informatie op over assertiviteit en Minoesch herkent zich wel op een aantal punten.
Haar voorkeur gaat uit om 1 op 1 aan haar manier van communiceren te werken en via een collega komt Minoesch bij Straal Den Haag terecht.

Praten vanuit je ‘ik’
In de sessies wordt aandacht besteed aan de 4 stappen die je kunt nemen om met respect naar jezelf en de ander te communiceren. Vooral praten vanuit je ‘ik’ is nieuw voor Minoesch. Zij had het al snel over ‘ja, maar jij’ en ‘het komt door jou’. Mensen voelen zich dan aangevallen en een gesprek kun je wel vergeten. Met hulp van rollenspelen en veel oefenen in de praktijk gaan de sessies vruchten afwerpen.

Flexibiliteit en toenemende ontspannenheid
Minoesch leert ook anders omgaan met haar perfectionisme en rigiditeit. Ook zij mag fouten maken en leren. Minoesch ziet ook in, dat zij nu eenmaal niet alles dicht kan timmeren. Situaties, zeker als je met kinderen werkt, lopen niet altijd hoe jij het bedacht hebt. Minoesch dient zichzelf en anderen om zich flexibeler op te stellen. Doordat Minoesch ervaart dat mensen anders op haar reageren (prettiger) en zij zelf ook meer ontspannen is, blijft zij gemotiveerd om hier bewust mee bezig te zijn.

Herkenning
Herken jij jezelf in Minoesch of juist in de kant van haar collega’s? Wil jij graag anders omgaan met bepaald gedrag? Chroom niet en neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Ik wens je een Stralende dag toe!


Krijna

maandag 10 juni 2013

"Drukkende geheimen"

Blog week 24

Chronisch geldgebrek
Estelle heeft te maken met een chronisch tekort aan inkomsten. Ze studeert en woont op kamers, omdat de afstand tussen haar woonplaats en de universiteit te ver is om dagelijks op en neer te reizen. Estelle draagt de kosten voor haar studie en overige vaste lasten grotendeels zelf. 

De bijbaan der bijbanen
Op een feestje van een medestudente raakt Estelle in gesprek met Corine.
Corine ziet er mooi en goed verzorgd uit. Estelle is heel benieuwd waar Corine haar voorkomen mee bekostigt. Corine vertelt dat zij de bijbaan der bijbanen heeft. Ze werkt namelijk als escort voor een chique bureau.

Aantrekkelijke verdiensten
De verdiensten en het gegeven, dat zij mag aangeven waar zij wel en niet voor in is, klinkt Estelle als muziek in de oren. Estelle laat haar gedachten over het werken als escort gaan en ze neemt een besluit. Estelle wil een paar jaar aan de slag als escort en als ze klaar is met haar studie stopt Estelle ermee.

Dubbelleven
Estelle wil echter niet, dat ook maar iemand weet krijgt van haar nieuwe bijbaan. De opdrachten die zij doet, zullen altijd buiten haar woonplaats plaatsvinden. En zo is het een feit. Overdag is Estelle studente en drie a vier avonden per week werkt zij als high class escort. Het werk gaat haar goed af en het geld stroomt binnen.

Leugentjes om bestwil
Estelle vindt het wel lastig om haar twee levens te combineren. Ze moet continu alert zijn op wat ze wel en niet aan haar omgeving vertelt. De vragen van haar ouders en vriendinnen omzeilt Estelle en de leugentjes om bestwil zijn niet van de lucht.
Het vreet aan haar, maar ze durft hen niet de waarheid te vertellen.

De komst van een liefde
Een jaar verstrijkt en Estelle loopt in het uitgaansleven Eddie tegen het lijf.
Eddie weet niets van haar bijverdiensten als escort en Estelle wil dit graag zo houden.
Estelle is heel bang dat als Eddie het weet, dat hij de relatie zal verbreken.

Een logische stap
Na 8 maanden geeft Eddie aan, dat hij graag met Estelle wil samenwonen.
Estelle wil ook niets liever. Alleen drukt haar grote geheim deze wens weg.
Ze is onduidelijk naar Eddie en hij begrijpt er niets van.Voor hem is dit een logische stap in hun relatie.

Piekeren en andere klachten
Estelle piekert zich suf. Haar dubbelleven onttrekt veel energie aan haar. Ze krijgt allerlei klachten en Estelle besluit dat zij iets moet doen. Op deze manier kan en wil zij niet door gaan. Estelle neemt contact met mij (personal coach) op en geeft aan graag mijn blik op haar situatie te willen hebben.

Sub-assertiviteit
Estelle communiceert sub-assertief; ze vindt en voelt wel van alles, maar Estelle vindt het moeilijk om zich uit te spreken. Zij wil niemand teleurstellen, tekort doen en kiest er vaak voor om haar mond te houden. Ik bied haar handvatten om assertief te communiceren waardoor zij respect naar zichzelf en de ander heeft.

De kracht van gedachten
Verder wordt er stil gestaan bij de kracht van gedachten en dat Estelle invloed heeft op haar manier van denken. Natuurlijk is de kans aanwezig dat Eddie boos en verdrietig is als Estelle hem vertelt, dat zij als escort werkt. Hij mag deze gevoelens hebben en er moeite mee hebben. Zo ook haar ouders.

Kijken met een milde blik
Estelle leert haar gedrag in de context te plaatsen, waardoor zij met meer begrip naar zichzelf kan kijken. Door met een milde blik te kijken maakt Estelle meer ruimte in haar hoofd. Estelle stapt beetje bij beetje uit haar angst. Hierdoor kunnen wij toewerken naar het gesprek, dat zij met Eddie en haar ouders wil voeren.

De confrontatie
Het zover, Estelle gaat de confrontatie aan. Eerst vertelt zij haar ouders over de afgelopen jaren. In eerste instantie zijn zij geschokt en de emoties lopen hoog op.
Estelle kan hen de ruimte geven die zij nodig hebben. Na een korte periode van afstand zoeken haar ouders contact met Estelle en geven zij aan, dat Estelle hoe dan ook haar dochter is en blijft.

Liefde is loslaten
Eddie weet ondertussen ook dat Estelle als escort heeft gewerkt. Hij kan haar oneerlijkheid niet verkroppen. Eddie besluit om de relatie te beëindigen.
Estelle is heel verdrietig en begrijpt zijn keuze ook. Liefde is in deze situatie ook loslaten.
Estelle heeft een harde les tot zich mogen nemen om te komen tot andere mogelijkheden.
En dit is voor velen van ons de weg die we hebben te gaan….

Ik wens je een Stralende dag toe

Krijna
maandag 3 juni 2013

"Het houdt niet op...Niet vanzelf"

Blog week 23

Voldoen aan alle eisen
Joanneke werkt zich dag in dag uit een slag in de rondte. Zij wil namelijk heel graag voldoen aan de eisen van haar werkgever, familie, vrienden en haar echtgenoot.
Pas als zij iedereen tevreden heeft gesteld kan zij opgelucht ademhalen en mag zij iets voor zichzelf doen.

Spoedverzoeken en overwerken
Joanneke heeft een drukke baan, als persoonlijk assistente, van een gerenommeerd advocaat.
Haar werkgever is een veeleisende man en vraagt een grote mate van flexibiliteit van Joanneke.
Zo komt het regelmatig voor dat zij, als ze op het punt staat om naar huis te gaan, nog allerlei spoedverzoeken van haar baas krijgt. Joanneke wil hem niet teleurstellen, dus blijft zij net zo lang op kantoor, tot de spoedklussen klaar zijn.

In bochten wringen om te voldoen
Naast haar werk heeft Joanneke het ook druk met het onderhouden van sociale contacten.
Haar ouders verwachten dat Joanneke minimaal twee keer per week langskomt. Joanneke voelt zich schuldig als zij door haar werk een keer niet kan komen. Ze wringt zich in allerlei bochten om aan de wens van haar ouders tegemoet te komen. Ook al betekent dit dat zij met haar tong op haar schoenzolen loopt. Liever dat, dan haar ouders een ‘nee’ verkopen.

Uitputtende rituelen
Jan, de echtgenoot van Joanneke is gesteld op een schoon huis. Hij heeft ook een drukke baan en wil als hij thuis is graag dat alles spik en span is. Joanneke staat elke ochtend om 5.30 uur op om voordat zij naar haar werk gaat, de boel aan kant te maken en het ontbijt van Jan te verzorgen.
Zelfzorg is Joanneke vreemd, dus een ontbijtje voor zichzelf maken doet ze niet. Haar eerste maaltijd eet Joanneke vaak laat in de middag tussen al haar werkzaamheden door.

Een hapje en een drankje met een hoge prijs
Haar vrienden zijn van de feestjes en partijen. Joanneke en Jan worden vaak uitgenodigd en ze kan het niet maken om af te zeggen. Ook haar vrienden wil zij niet te kort doen, dus hoe moe Joanneke ook is, ze gaat. Natuurlijk hoort het er ook bij, dat Jan en Joanneke de vriendenclub bij hen thuis vragen voor een hapje en een drankje. De weekenden zijn dus ook behoorlijk gevuld.

Hevige zweetaanvallen en paniek
Het is een dag als alle andere dagen. Joanneke staat om 5.30 uur op en begint aan haar dagelijkse ritueel. Ze wordt echter gehinderd door hevige zweetaanvallen en voelt zich licht in haar hoofd.
Joanneke raakt in paniek en begint te huilen. Ze kan niet meer stoppen met huilen en rillen.
Joanneke zakt neer op de vloer en Jan vindt haar een half uur later.

Oververmoeid en pas op de plaats maken
Jan brengt Joanneke naar bed en belt haar werk af. Ook hij is geschrokken en staat erop dat Joanneke naar de huisarts gaat. Joanneke slaapt uren en uren. Ze is uitgeput van het hooghouden van alle ballen. De volgende dag gaat zij naar haar huisarts toe om te praten over haar klachten.
De huisarts constateert dat Joanneke oververmoeid is en teveel hooi op haar vork neemt.
Hij raad haar aan om een aantal weken rust te nemen van al haar activiteiten.

Gebrekkige zelfzorg en eigen liefde
Joanneke praat veel met Jan over de afgelopen periode en beseft dat zij niet op deze voet door kan gaan. Joanneke besluit dat ze ondersteuning wil om te werken aan haar gebrekkige zelfzorg en eigen liefde. Er volgt een intensief coachingstraject waarin Joanneke behoorlijk geconfronteerd wordt met haar beperkende overtuigingen, eisen en gedachtegevangenis.

Gehoor geven aan wensen en behoeften
Door een combinatie van praten, oefeningen en opdrachten vanuit de Rationeel Emotieve Therapie, Mindfulness en de Acceptance and Commitment Therapy leert Joanneke steeds meer zichzelf te omarmen en gehoor te geven aan haar wensen en behoeften. Meer rust en ruimte volgen en Joanneke besluit ook om ontslag te nemen bij haar veeleisende werkgever.
Met alle inzichten die zij nu heeft gaat ze zich oriënteren op werk dat beter bij haar past.

Gelijkwaardig en respectvol
De relatie tussen Jan en Joanneke is nu ook gelijkwaardig. Beiden zijn nu in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ze investeren meer in de relatie en minder in de omgeving en beiden ervaren dit als heel prettig.

Herkenning
Herken jij jezelf in Joanneke en ben je het ook beu om geleefd te worden door je beperkende gedachten? Chroom niet en neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Ik wens je een Stralende dag toe!


Krijna