maandag 27 mei 2013

"Op de berg of in het ravijn"

Blog week 22

Ik kan alles aan…oh nee, toch niet
Kim is 22 jaar en studeert geneeskunde. Ze heeft een vriend en een leuke groep vrienden.
Als het goed met Kim gaat, kan zij alles aan…en als ze zich minder voelt, dan ziet ze alles door een zwarte bril. Iets er tussen in kent Kim niet. Ze zit op de berg of ze ligt in het ravijn.

Op de berg is alles leuk
Als Kim op de berg zit, beleeft ze veel plezier in alle activiteiten die ze doet. Kim vindt het dan heerlijk om veel mensen om zich heen hebben. Haar studie loopt als een zonnetje en ze wil voor altijd samen met Niels blijven.
Kim heeft in die periodes energie voor tien. Ze staat voor iedereen klaar en biedt een luisterend oor voor haar vrienden die het moeilijk hebben.

In het ravijn is alles zwart
Op het moment dat Kim zich minder voelt, dan heeft ze een kort lontje en is zij het liefst op zichzelf.
Niels hoeft ze dan ook niet te zien en haar studie laat Kim versloffen.
Kim is onbereikbaar voor iedereen. Haar omgeving zet verschillende manieren in om Kim uit het ravijn te vissen, maar ze laat de hulp niet toe.

Perfectionisme en niemand tot last willen zijn
Kim vindt namelijk dat ze alles zelf op moet lossen. Ze vindt het heel lastig om hulp aan te nemen.
Kim vindt steun vragen en aannemen een teken van zwakte. Ze is een perfectionist pur sang en wil ook niemand tot last zijn.
In de perioden dat Kim zich down voelt, sluit ze zich als het ware op en komt weer tevoorschijn als zij zich beter voelt.

Kramp in je hoofd is kramp in je lijf
Kim ontwikkelt meer en meer lichamelijke klachten, omdat ze haar spanningen niet goed weet te kanaliseren. Ze piekert over haar studie, haar relatie en over wat ze wil met haar leven.
Het piekeren is, als het ware kramp in je hoofd. Op het moment dat de kramp aanhoudt, slaat deze over op Kim haar lichaam. Kim heeft nek- en schouderklachten en ook haar onderrug voelt pijnlijk aan.

Van huisarts naar personal coach
Kim gaat met haar klachten naar de huisarts en hij verwijst haar door naar een personal coach (Straal Den Haag). Het lijkt de huisarts verstandig als Kim een aantal gesprekken met een coach voert, zodat zij in ieder geval meer leert delen over wat haar bezighoudt. Daarbij is het wenselijk om bepaalde overtuigingen van Kim onder de loep te nemen.

Ongemak en verlamming
De eerste 2 gesprekken praat Kim weinig. Ze voelt zich ongemakkelijk. Door de vragen die ik opwerp aan Kim merk ik dat ze steeds iets makkelijker naar voren durft te komen.
Kim geeft in het derde gesprek aan heel moe te worden van zichzelf. Alle eisen die ze aan zichzelf stelt drukken op haar. Kim verlamt zichzelf doordat ze de lat op alle vlakken (studie en privé) zo hoog legt.

Inzicht in overtuigingen
Kim krijgt een aantal opdrachten mee waardoor zij meer inzicht krijgt in alle overtuigingen die zij heeft. Ze wordt zich hierdoor bewust dat heel veel van haar overtuigingen haar beperken.
Samen maken we meer ruimte door haar overtuigingen te nuanceren.
Ook besteden we aandacht aan de voor-en nadelen van haar perfectionisme.

Invloed op de manier van denken
Kim ervaart door de sessies dat zij invloed heeft op haar manier van denken. Door haar gedrag in de context te plaatsen (wat maakt dat ik dit gedrag vertoon?) heeft ze meer begrip voor zichzelf.
Vanuit begrip voor jezelf kun je opbouwend bezig zijn. Kim zet steeds meer stappen die haar de nodige rust en ruimte geven.

Delen is best fijn
Kim is nu in staat om ook de mensen om haar heen meer te betrekken bij wat er in haar omgaat.
Ze durft meer steun te vragen en toe te laten. Kim merkt dat het eigenlijk heel fijn is om te delen.
Ook in haar relatie met Niels gaat het een stuk beter.
Kim signaleert ook sneller wanneer het ravijn op de loer ligt en kan door de handvatten toe te passen zichzelf steeds sneller corrigeren. Hierdoor blijven de excessen uit en dat ervaart Kim als bijzonder prettig.

Herken jij jezelf en/of iemand uit jouw omgeving in het verhaal van Kim? Heb je behoefte aan ondersteuning? Neem vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijna

maandag 20 mei 2013

"Beschadigd vertrouwen"


Blog week 21

Wantrouwend naar vrouwen
Jim heeft een relatie met Jane. Beiden zijn begin dertig en hebben al een aantal relaties achter de rug. Jim is in zijn laatste relatie bedrogen, waardoor zijn vertrouwen in vrouwen is beschadigd.
Hij is tot over zijn oren verliefd op Jane en wil niets liever dan haar vertrouwen.

Een druk bestaan en onafhankelijk
Jane is een drukke dame met een baan die veel van haar vraagt. Naast haar werk heeft ze een druk sociaal leven en sport ze ook graag. Jane heeft van kleins af aan veel zelf moeten doen en is hierdoor al jong flink zelfstandig geworden. Ze merkt dat Jim het moeilijk vindt dat zij zo onafhankelijk is en een dergelijk druk leven, naast de relatie, leidt.

Veel behoefte aan contact
Als het aan Jim ligt ziet hij Jane zoveel als mogelijk is en als hij haar niet ziet, dan belt hij haar het liefst een paar keer per dag. Ook via WhatsApp zoekt Jim Jane veel op.
Jim checkt een paar keer per uur of Jane online is geweest. Hij is teleurgesteld als Jane wel online is geweest en hem niks gestuurd heeft.

Ik ben niet leuk genoeg
Jim haalt zich op die momenten van alles in zijn hoofd. De sterkste gedachten zijn, dat hij bang is dat Jane vreemdgaat en hem niet leuk genoeg vindt.
De gedachten zijn sterker dan hij is en Jim verdwijnt er helemaal in. Hij wordt met de dag meer onzeker over zijn relatie met Jane.

Beklemmend gevoel
Jane vindt het heel beklemmend dat Jim haar zo veel wil zien en spreken. Ze gaat het zelfs irritant vinden en merkt dat ze Jim gaat mijden. Jane’s behoefte om Jim te zien en te spreken wordt minder.
Zij weet dat Jim in zijn vorige relatie bedrogen is en begrijpt dat hij moeite heeft om anderen te vertrouwen. Jane wil niet dat deze nare ervaring tussen hen in blijft staan.

Self fulfilling prophecy
De manier waarop Jim zich nu gedraagt, zorgt er juist voor, dat zij zich van hem afkeert.
Jane baalt hier enorm van en besluit om een gesprek met Jim aan te gaan om het hier over te hebben. Jim is de hele dag nerveus. Hij is doodsbang dat Jane de relatie wil verbreken.

Beiden niet blij met de gang van zaken
In het gesprek komt duidelijk naar voren dat beiden niet blij zijn met de huidige gang van zaken.
Jim maakt zichzelf gek met al zijn saboterende gedachten en Jane trekt het beklemmende gevoel dat Jim haar geeft niet. Zij heeft er last van dat Jim haar niet vertrouwt.
Ook is duidelijk dat ze gek op elkaar zijn en ze de relatie een kans willen geven.

Met ondersteuning de angel uit de pijn
Jim besluit om ondersteuning te zoeken om beter met zijn pijn en wantrouwen om te gaan. In de gesprekken wordt aandacht besteed aan zijn gevoel van eigenwaarde, de saboterende gedachten en aan het assertief communiceren. Jim betrok het vreemdgaan van zijn ex op zichzelf en zocht steeds meer bevestiging van buitenaf.

Angst om niet te voldoen
Zijn angst om niet te voldoen groeide en hierdoor ontwikkelde hij ook allerlei niet-helpende gedachten. Jim kreeg steeds meer controle behoefte en liet dat in zijn gedrag naar Jane zien, door haar continue te willen zien/horen. Hij uitte zich echter niet verbaal , maar vulde de gedachten van Jane in. Hierdoor werd het een grote brei en was het helder kunnen denken ver te zoeken.

Gedachten toetsen en dichter naar elkaar groeien
Jim leert om te delen wat er in hem omgaat en als hij merkt dat hij gaat piekeren, gaat hij uit zijn hoofd op papier. Op deze manier creëert hij meer afstand en kan hij zijn gedachten toetsen.
Jane neemt ook drie keer deel aan de gesprekken. Zij leert om meer zorgzaamheid van Jim toe te laten. De twee groeien dichter naar elkaar toe en de relatie wordt steeds gelijkwaardiger.

Herken jij jezelf in Jim of in Jane en heb je behoefte aan handreikingen? Neem vrijblijvend contact met me op voor de mogelijkheden.

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijnazondag 12 mei 2013

"Het gras is altijd groener..."


Blog week 20

Van praktijkdocent naar assistent vestigingshoofd
Liam is een jonge man van 25 jaar als hij wordt aangenomen als praktijkdocent. Hij geeft les aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Liam verstaat zijn vak. Hij geeft duidelijke instructies en de deelnemers zijn gek op hem. Na drie jaar, hij is nu 28, begint het te borrelen in Liam. Het lijkt hem wel wat om door te groeien naar de functie van assistent vestigingshoofd.

Als een zonnetje door de procedures
In een gesprek met zijn leidinggevende geeft Liam zijn wens aan. Nu treft het, want er komt op korte termijn een functie als assistent vestigingshoofd vrij.
Liam rolt als een zonnetje door alle procedures heen en hij wordt aangenomen!

Financiële tekorten en werkweken van 80 uur
Na een korte inwerkperiode gaat Liam zelfstandig aan de slag in zijn nieuwe functie.
Er komt een hoop op hem af en hij voelt zich zeer verantwoordelijk voor het wel en wee van de vestiging. Ze kampen met financiële tekorten en een van zijn taken is om het gat te dichten.
Liam voelt een behoorlijke druk van boven af en hij maakt werkweken van 80 uur.

Van sympathieke jongen naar harde zakenman
Liam neemt een aantal impopulaire maatregelen op de werkvloer om de tekorten te beperken. Hierdoor verliezen de medewerkers het vertrouwen in hem. Waar Liam eerst ging voor het behoud van de relatie met anderen, laat hij zich nu van een compleet andere kant zien. Liam ontpopt zich als een harde zakenman, die geen begrip heeft voor de persoonlijke omstandigheden van mensen.
Deze verandering blijft niet onopgemerkt. Collega’s en ook zijn vriendin kennen hem zo helemaal niet.

1 Missie
Liam heeft een missie te volbrengen, namelijk, de vestiging uit de rode cijfers krijgen en dat is voor hem het enige dat telt. Op welke manier hij het voor elkaar krijgt is voor hem van ondergeschikt belang.
Liam krijgt een pluim van de hoge bazen over zijn beleid en dit sterkt hem om deze manier van werken te volharden.

Kort lontje en relatie op het spel
Gesprekken met mensen in zijn omgeving, die zich zorgen om hem maken, wendt hij af.
Liam lijkt wel een wandelende tijdbom. Bij het minste geringste schiet hij uit zijn slof.
Zijn vriendin, Eva, is het spuugzat. Ze eist een gesprek met hem, want voor haar hoeft het op deze manier niet meer.

Erop of eronder
Eva vertelt Liam over haar zorgen en verdriet met betrekking tot de verandering die zij bij hem ziet.
Hij is van een mensen-mens veranderd in een koude rigide zakenman. Eva voelt zich niet meer prettig bij Liam en ze geeft aan, dat ze op het punt staat om de relatie te verbreken.
Hier schrikt Liam van en het laatste wat hij wil, is dat Eva en hij uit elkaar gaan.

Vele gesprekken en inzichten
Het gesprek met Eva is voor Liam de eyeopener. Nu voelt hij ook hoe moe hij is van al het harde werken. Er volgt een week met veel gesprekken tussen Liam en Eva. En ook met goede vrienden en zijn ouders heeft Liam open gesprekken over de afgelopen periode.
Steeds meer komt hij tot het besef dat deze manier van zijn en werken niet bij hem past.

Gevoelig voor macht
Liam heeft zichzelf als het ware verloren in zijn over-verantwoordelijkheids gevoel.
Hij wilde het te graag te goed doen. Bewijzen dat hij deze zwaardere functie aankon door lange werkweken te maken en harde beslissingen te nemen. Liam had ook niet verwacht, dat hij zo gevoelig zou zijn voor het gevoel van macht en rigiditeit.

Belangrijk besluit
Liam neemt een belangrijk besluit en vraagt een gesprek met zijn leidinggevende aan.
Hierin geeft hij te kennen te willen stoppen als assistent vestigingshoofd. Zijn leidinggevende betreurt het besluit van Liam en ziet ook dat hij hier niet gelukkig van wordt.
Liam krijgt zijn oude functie als praktijkdocent terug en hij is een leerzame les rijker.

Herken jij jezelf of iemand uit je omgeving in het verhaal van Liam? Schroom dan niet en laat je reactie op mijn blog achter.

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijna

zondag 5 mei 2013

"Zie je wel, ik kan het niet


Blog week 19

Het fijne van voorspelbaarheid
Jessica werkt al een aantal jaar als magazijnmedewerkster. Ze heeft het over het algemeen goed naar haar zin. Elke dag verloopt zo’n beetje hetzelfde. Jessica vaart op haar ervaring. Ze heeft door de tijd heen al heel wat collega’s zien gaan en komen.  De meesten vertrokken na een poosje, omdat zij uitdaging misten. Jessica vindt het juist prettig dat haar werk voorspelbaar is.

Uitnodiging en de spanning
Sinds een paar maanden heeft Jessica een nieuwe leidinggevende. Een pittige dame en een heel ander type dan Karel, haar vorige leidinggevende. Kim is een stuk jonger en wil een frisse wind door het bedrijf laten waaien. Om elkaar beter te leren kennen nodigt Kim Jessica uit voor een gesprek.
Jessica is vanaf het moment dat ze de uitnodiging heeft gekregen nerveus. En dat is nu al drie dagen.

Rampscenario’s
Haar gedachten gaan alle kanten op. Jessica is bang en onzeker, dat ze niet uit haar woorden zal komen. Straks zegt ze allemaal domme dingen tegen Kim en krijgt ze haar ontslag, omdat Kim haar niet goed genoeg vindt. Jessica bedenkt allerlei rampscenario’s en de “Ja maar” en “Wat als” gedachten zijn veelvuldig aanwezig.

Nare dromen en onrustige nachten
Jessica slaapt slecht door haar gepieker. Als ze wel slaapt, heeft Jessica nare dromen waarin zij haar huis uit gezet wordt, omdat ze geen werk en inkomen meer heeft. Daarbij laat iedereen haar vallen en Jessica voelt zich reddeloos verloren. Deze droom herhaalt zich keer op keer.
De onrustige nachten trekken een grote wissel op Jessica.

Verdwijnen in je gedachten
Jessica verdwijnt als het ware in haar gedachten, waardoor alles om haar heen mistig en troebel wordt. Ze loopt elke keer hetzelfde rondje en doordat haar gedachten voor haar waar zijn, gaat zij zich hier ook naar gedragen. De afgelopen dagen gaat er namelijk meer mis dan ooit tevoren.
Gebrek aan rust en geen focus op haar werkzaamheden zorgen ervoor dat Jessica belangrijke zaken vergeet te doen.

Hoog opgelopen spanning
Jessica bevestigt haar rampgedachten; “Zie je wel, ik kan dit werk helemaal niet. Ik maak fout op fout en door mij loopt alles in de soep”.
Op de ochtend van het gesprek is de spanning zo hoog in Jessica dat ze moet overgeven.
Nu voelt ze zich helemaal een loser. Jessica is boos op zichzelf en zal blij zijn als het gesprek achter de rug is.

Het moment van de waarheid
Het moment van de waarheid is aangebroken. Jessica voelt het zweet van haar rug lopen en haar handen trillen. Kim ziet en merkt dat Jessica nerveus is. Door het maken van een grapje breekt Kim het ijs en steekt ze van wal. Kim is enorm tevreden over de inzet van Jessica en vraagt haar of ze na wil denken over het volgen van een opleiding.

Besef steun te kunnen gebruiken
Jessica weet niet wat ze hoort. Ze heeft zich dus voor niks zo druk gemaakt.
Er valt een last van haar schouders. Jessica beseft wel dat zij steun kan gebruiken om aan haar zelfvertrouwen te werken. Het gepieker en gebrek aan slaap, is ze beu.
Jessica wil graag meer rust en ruimte ervaren, zodat ze energie overhoudt en beter slaapt.

‘Ik’ verstevigen
Na een aantal sessies, waarin Jessica oefeningen en opdrachten meekrijgt om haar ‘ik’ te verstevigen, gaat het al een stuk beter met haar. Zo leert zij onder andere om haar gedachten te toetsen, voordat ze erin mee gaat. Ook wordt de aandacht gericht op alles dat er Wel is en laten we het negatieve bad voor wat het is. Wat Jessica ook helpt, is dat zij elke avond voor het slapen gaan, zichzelf een compliment geeft en opschrijft.

Herken jij je in het verhaal van Jessica en wil je ook graag handvatten om je ‘ik’ te verstevigen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijna