zondag 27 augustus 2017

"Ervaar en beleef"

StraalBlog week 35
“Ervaar en beleef”

Al beukend en bikkelend
Op volle kracht vooruit
Ram jij door het leven heen

De sporen zichtbaar op je ziel
Jaren van breken eisen zijn tol
De levenslust is uit je weggevloeid

Dag in dag uit een hevige strijd
Één die jij nooit kan winnen
Maken je tot een schim

Sta stil en adem
Kijk naar het schouwspel
En zie de verhalen vol drama en paniek

Verwissel je rol van deelnemer naar observant
Transformeer van slachtoffer naar regisseur
Start met bouwen aan het leven wat je werkelijk wilt

Neem je angsten, onzekerheden en twijfels met je mee
Obstakels hoef je niet eerst te overwinnen
Om de richting op te gaan die jij voor ogen hebt

Ga op weg
Ervaar en beleef
En geef jezelf een cadeau voor het leven

www.straal-denhaag.nl

zondag 20 augustus 2017

"Hier heb je mij"

StraalBlog week 34
“Hier heb je mij”

“Hier heb je mij”
Heb jij wel eens een relatie gehad waarin je ver van jezelf verwijderd raakte? Herken je dat je dingen hebt gedaan of juist niet hebt gedaan omwille van de harmonie en angst om het niet goed te doen? Mensen met weinig onvoorwaardelijke zelfwaardering zijn voornamelijk ‘gevers’ en cijferen zichzelf hierdoor vaak weg. Als het ware zeggen zij tegen de ander: “Hier heb je mij en doe maar met mij wat jij wilt”.

Volledige afhankelijkheid
Je geeft de regie uit handen en stelt je volledig afhankelijk op van de ander. “Ben jij blij?” dan ben ik het ook. “Heb jij geen zin in dat feestje?” dan heb ik ook geen zin. Je neemt geen positie in en zet jezelf buiten spel. Sterker nog, je neemt geen verantwoordelijkheid voor jezelf. Het komt vaak voor dat mannen en vrouwen met weinig zelfvertrouwen juist vallen voor iemand die dominant is. Iemand die wel weet wat hij/zij wil en dit ook uitspreekt. Als jij je stem niet laat horen bepaalt de ander dus hoe alles er aan toe zal gaan. Helaas kunnen ongelijkwaardige relaties zich ook ontpoppen tot destructieve relaties.

Reddeloos verloren
De afhankelijke partner voelt zich reddeloos verloren als de dominante andere afstand inneemt, zelf activiteiten wil ondernemen en zijn eigen koers vaart. Vele huilbuien, claimend gedrag en eventuele excessen in drank,-eten en drugs gebruik verwijderen de afhankelijke steeds verder van zichzelf. Het cliché: “Je kunt pas van een ander houden als je van jezelf houdt” is niet voor niks een cliché. Als je niet van jezelf houdt heb je de overtuiging een ander nodig te hebben om je leegte te vullen.

Ruimte voor mildheid en compassie
Een ander kan slechts voor korte duur jouw leegte vullen. Het is belangrijk dat je jezelf gaat zien en horen, dat je contact maakt met jouw wensen en behoeften en deze ook durft te uiten. Ga je gedachten en overtuigingen op gepaste afstand bekijken waardoor je kunt ervaren dat zolang jij van de inhoud afblijft ze gaan en komen. Je hebt gedachten; je bent ze niet! Jij bent jij met al je kanten. Door uit de innerlijke strijd te blijven komt er ruimte voor mildheid en compassie En je leven werkelijk te gaan leven!

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 13 augustus 2017

"Mag ik echt nee zeggen?"

StraalBlog week 33
“Mag ik echt nee zeggen?”

Verschillende situaties
Als je een verzoek van iemand wilt afwijzen, dan is dit in de ene situatie veel gemakkelijker dan in de andere. Soms kun je simpelweg volstaan met ‘nee’ zeggen zonder veel verdere toevoegingen. Dat kan bijvoorbeeld als de relatie vrijblijvend is.  Je hoeft je in zulke gevallen ook niet verplicht te voelen om jezelf uitgebreid te verantwoorden of te verontschuldigen voor je afwijzing. In  situaties waarbij er voor jou meer vanaf hangt en het belangrijk is dat de relatie met de ander goed blijft is het helpend om je op een assertieve manier te uiten.

Tips om met je mee te nemen
Het kan je helpen om de volgende tips met je mee te nemen. Luister goed naar wat de ander vraagt. Laat zo nodig blijken dat je begrijpt wat maakt dat de ander het vraagt. Bedenk of je meteen wilt weigeren of dat jij je beslissing wilt uitstellen. Vraag in dat geval bedenktijd. Als je weigert, zeg dan duidelijk en direct ‘nee’. Wanneer je zacht praat en daarbij naar beneden kijkt, maakt jou ‘nee’ niet zoveel indruk en kan het zijn dat de ander zich er weinig van aantrekt.

Open en eerlijk
Vertel zo nodig waarom je ‘nee’ zegt. Dit kunnen heel algemene verstandelijke overwegingen zijn en ook heel persoonlijke en gevoelsmatige. Als er veel van afhangt, kan het belangrijk zijn om open en eerlijk te zijn en duidelijk te maken welke ingrijpende consequenties er voor jou aan verbonden zijn wanneer je geen nee zegt tegen het verzoek.

Aanbieden van een alternatief
Je kunt eventueel een alternatief geven. Je denkt dan mee met de ander. Bijvoorbeeld: ‘Nu kan ik niet, maar morgen wel’. Vaak gebruiken mensen smoesjes om van lastige verzoeken af te komen. Blijf eerlijk naar jezelf en de ander. Je staat steviger in je schoenen als je achter je overwegingen blijft staan. Als je merkt dat de ander moeite heeft met de weigering en je ziet dat het vervelend is, toon dan hiervoor respect. Bijvoorbeeld: ‘Ik merk dat het vervelend voor je is dat ik weiger’, ‘Ik vind het rot voor je dat je er zoveel moeite mee hebt’.

De techniek van de ‘kapotte grammofoonplaat’
Deze methode is alleen bruikbaar wanneer je niet afhankelijk bent van degene tegen wie je ‘nee’ zegt. Door te reageren als een ‘grammofoon die blijft hangen’ (je weigering en je motief om te weigeren almaar herhalen) laat je zich door de ander niet ompraten of verleiden tot een discussie. Je blijft vasthoudend herhalen wat je wilt zeggen.

Wanneer je bij doordrammers wat eerder geneigd bent om kwaad te worden, kan deze techniek helpen om je standpunt rustiger te verwoorden. Wanneer iemand ondanks alles toch blijft aandringen en jij vindt het heel vervelend worden, kun jij je irritatie hierover uiten. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het vervelend dat je steeds aan blijft dringen. Ik wil dat je er nu over ophoud”.

Persoonlijk gesprek
Succes met oefenen en ik hoor graag hoe het je afgaat! Wil je over dit onderwerp een keer in een persoonlijk gesprek van gedachten wisselen voel je dan vrij om me een berichtje te sturen.

Stralende groet van Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 6 augustus 2017

"Maak de weg vrij"

StraalBlog week 32
“Maak de weg vrij”

Zelfvertrouwen en zelfbeeld gaan hand in hand
De één ziet zichzelf als iemand die de hele wereld aankan. Een ander juist als iemand die niks kan; alles fout doet en niets waard is. Zelfvertrouwen heeft veel te maken met of je zeker bent over of je iets goed kunt volbrengen. Je zelfbeeld heeft hier raakvlakken mee; dit zegt hoe je tegen jezelf aankijkt. In de meeste gevallen gaan zelfvertrouwen en zelfbeeld hand in hand. Iemand die denkt dat hij niks goed kan doen, denkt ook vaak dat hij niet interessant voor anderen is.

Oorsprong geen geloof in eigen kunnen
Vanaf onze vroege jeugd worden we gecorrigeerd door onze opvoeders. Niet zozeer vanuit kwade intentie; eerder uit ‘gewoonte’. Onze opvoeders hebben dit ook weer overgenomen van hun opvoeders. Zo leren we al vroeg wat wel en niet gepast is en wordt er veel aandacht besteed aan de dingen die we nog niet kunnen en/of niet goed doen. De nadruk ligt op het negatieve en de positieve eigenschappen/activiteiten/prestaties worden vaak beschouwd als vanzelfsprekend. Vaak is een laag zelfvertrouwen het gevolg van opmerkingen die over jou als persoon gingen in plaats van over je gedrag.

Voorbeeld: 
Je hebt als kind per ongeluk een vaas laten vallen. De reactie van je opvoeders was, dat je een stom rotkind bent. Als je vaak genoeg op deze manier bejegend bent ga je er vanzelf wel in geloven. Als je opvoeders zeiden dat ze je gedrag niet leuk vonden, dan is de kans dat je zelfvertrouwen afneemt kleiner. Je gedrag kan je aanpassen, jezelf als totaal mens kun je niet opnieuw bakken.

Verwarring
Verder speelt mee, hoe vaak je negatief bent beoordeeld en of er consistent werd gereageerd op jouw gedrag. Als je de ene keer wel op je kop kreeg en de andere keer niet dan veroorzaakt dit verwarring. Het maakt blijkbaar niet uit wat je doet. Mensen met een negatief zelfbeeld gaan zich hier ook naar gedragen en dit heeft een versterkend effect. Ook letten zij vaak, onbewust, vooral op negatieve dingen.

Vergelijken met anderen
Jezelf vergelijken met anderen zorgt vaak voor weinig zelfvertrouwen. Veel mensen zeggen tegen zichzelf dat wat zij doen of kunnen niet belangrijk is omdat anderen het ook kunnen. Er wordt dan ook vaak gedacht aan personen die het nog beter kunnen. Als je je altijd met iemand vergelijkt die ‘beter’ is dan ben je altijd slechter en kan je niks goed doen.

Maak de weg vrij
Je kunt je zelfvertrouwen en zelfwaardering verbeteren door te accepteren dat je leuke en minder leuke kanten hebt. Als jij jezelf kunt accepteren met alle kanten die jij in je hebt is er sprake van onvoorwaardelijke zelfwaardering en maak je de weg voor jezelf vrij. Heb jij hier wel oren naar? Stuur mij dan vrijblijvend een berichtje om de mogelijkheden te bespreken.

Stralende groet van Krijna

www.straal-denhaag.nl