maandag 26 mei 2014

"Mijn angst en ik"

Blog week 22
“Mijn angst en ik”

Sociale angst
Henry (34) kampt sinds zijn tienerjaren met een sociale angst. Hij voelt zich bekeken door iedereen als hij op een feestje is en durft geen praatje te maken, omdat hij de overtuiging heeft toch geen zinnige bijdrage aan een gesprek te kunnen leveren. Henry is er helemaal klaar mee. Hij wil graag zonder allerlei angstige gedachten naar verjaardagen, feestjes en de kroeg.

Overlevingsmechanismen
Henry heeft door de jaren heen allerlei overlevingsmechanismen ingezet om toch aan sociale activiteiten mee te doen. Zo zorgt hij ervoor, dat er altijd iemand met hem mee gaat naar een feestje. Ook checkt Henry zodra hij in een kroeg staat waar het toilet is en drinkt hij geen alcohol of zuipt hij zich klem.

Rigide regels
Henry bedenkt steeds meer regels om controle op de situatie en zijn gedrag uit te oefenen.
Regels die hij dwangmatig hanteert en zeer rigide zijn. Henry is ervan overtuigd, dat hij deze regels nodig heeft om te functioneren. Deze regels zijn een houvast voor hem. Naast deze regels heeft Henry ook eerder ondersteuning gezocht. Helaas ervaarde hij geen klik met de behandelaar en is Henry na 3 bezoeken gestopt.

Drijfzand
Henry ‘werkt’ hard om van zijn sociale angst af te komen. Helaas zonder blijvend resultaat. De regels die hij hanteert helpen hem maar voor korte duur. Het frustreert Henry behoorlijk. Hij doet zo zijn best en toch blijft die rot angst. Henry begeeft zich als het ware in drijfzand. Hij wil hier zo graag uit, maar komt er alleen maar meer en meer in het drijfzand vast te zitten.

Onmogelijke strijd
Henry levert een onmogelijke strijd met zijn verstand. Zijn verstand roept allerlei dingen en Henry gaat de discussie met zijn gedachten aan. Deze discussie put hem uit en levert weinig tot niets op. Wat nou als Henry zijn verstand als een losstaande entiteit beschouwd? Henry gaat nu actief inhoudelijk met zijn gedachten aan de haal. Echter zijn gedachten zijn geen oorzaken, dus ook geen oplossingen.

Geen controle wel invloed
Henry heeft geen controle over zijn gedachten. Hij kan wel invloed uitoefenen op de manier waarop hij met zijn verstand omgaat. Welk gewicht hangt Henry aan zijn gedachten? Henry kan zijn verstand laten retteketten en toch naar een feestje gaan. Er worden namelijk verbanden in zijn hoofd gemaakt die er in werkelijkheid niet zijn. Bijvoorbeeld: feestje staat gelijk aan angst, feestje staat gelijk aan toiletcontrole.

Ontkoppelen
Henry leert om afstand in te nemen door zich los te koppelen van zijn verstand. In plaats van te denken; “Ik ben angstig, Ik ben onzeker, Ik ben niet leuk genoeg” bouwt Henry afstand in door te zeggen: “Ik heb de gedachte dat ik angstig ben, Ik heb de gedachte dat ik onzeker ben, Ik heb de gedachte dat ik niet leuk genoeg ben”.

Ontkrachten van woorden
Ook ontkracht hij woorden waar voor hem veel gewicht aan hangt zoals: moeilijk, onzekerheid, angst door deze 90 seconden lang hardop te herhalen. Henry ervaart dat door deze oefening toe te passen er niks van het eerdere zware gewicht overblijft.

Herkenning?
Henry’s sociale angst wordt behapbaar en hij voelt zich een stuk vrijer! Herken jij jezelf in het verhaal van Henry en wil je graag ondersteuning? Voel je vrij om contact met me op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Ik wens je een Stralende dag!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 18 mei 2014

"Durf jij stil te staan?"

Blog week 21
“Durf jij stil te staan?”

Stilstaan is achteruitgang
Stilstaan is achteruitgang; wellicht dat deze in sommige gevallen prima opgaat.
Vertaald naar zelfontwikkeling zou ik juist willen zeggen: “Stilstaan is een sleutel tot vooruitgang”.

Spuug en spuugzat
Meestal kom je pas in beweging als je bepaalt gedrag spuugzat bent. Zolang je er nog mee wegkomt, zie je de noodzaak niet in, om je gedrag te veranderen. De angst om het bekende los te laten, is nogal eens groter, dan de durf om het onbekende aan te gaan.

De smoezenlijst
Het gedrag dat eigenlijk niet goed voor je is, biedt je meestal ook van alles. Je kunt denken aan; veiligheid, afleiding en vermijding om jezelf oprecht in de ogen aan te kijken. De smoezenlijst die ingezet wordt om vooral door te gaan met het oude vertrouwde, is onuitputtelijk en in sommige gevallen zeer creatief.

Eenzijdige kijk
De natuurlijke neiging van de mens is gericht op het negatieve; de ‘niet’ kant van het leven.
Deze kijk is eenzijdig en eentonig. Wel overzichtelijk, dat dan weer wel….
Helaas krijg je op deze manier een saai beeld van de film die “Jouw Leven” heet.

Verschillende kanten
Gaat dit blog over positief denken? Nee hoor, want van mij hoef je helemaal niet positief te denken. Ik wil je wel uitnodigen om jezelf en alles om je heen vanuit meerdere kanten te bekijken. Het leven is niet zwart-wit en of-of. Door vanuit verschillende gezichtspunten te observeren, zul je ervaren, dat er veel meer kleur in je leven kan zijn en dat er heel veel naast elkaar kan bestaan.

Belangrijk genoeg?
“Ik wil wel veranderen, maar ik kan het niet”. ‘Maar’ is nee!
Als jij je doel daadwerkelijk belangrijk genoeg vindt, dan verbind je jezelf ermee. Is het makkelijk? Nee. Is het haalbaar? Ja!

Automatische piloot
Om jezelf met je doelen te verbinden, is het nodig om stil te staan. Gedragsverandering is een proces wat bewuste aandacht en handelen van je vraagt. Nu is het zo, dat we 95% van ons handelen op de automatische piloot doen, dus die 5% heb je wakker te schudden.

Ademruimte
Het oude vertrouwde gedrag is een patroon geworden en kan zelfs geconditioneerd zijn. Voor je het beseft doe je toch wat je altijd al deed en dat vraagt dus om die pas op de plaats te maken. Neem een ademruimte in en afstand door jezelf als observator van je gedachten te beschouwen. Stel jezelf de vraag; “Wat is er nu echt aan de hand en Waar staan mijn gedachten voor?”.

Gedrag in de context
Plaats je gedrag in de context en kijk naar jezelf met begrip als ingang. Elk moment is een nieuw moment, dus mocht je onverhoopt toch al met bijvoorbeeld die sigaret in je mond staan, dan kun je deze er alsnog weer uit halen. Zie een misser niet als falen. Missers horen onlosmakelijk bij het proces van gedragsverandering.

Van weten naar doen
Durf jij uit de automatische piloot te stappen en je te verbinden met jezelf?
Wil je wel, maar je weet niet hoe? Neem vrijblijvend contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.


Ik wens je een Stralende dag!

Krijnazondag 4 mei 2014

"Ik weet niet hoe"

Blog week 19
“Ik weet niet hoe”

Ontevredenheid als stuwende kracht
Hendrik (34) ziet het allemaal niet meer zitten. Hij vindt zijn werk niet meer leuk, is ontevreden met zijn relatie en voelt zich lusteloos. Hendrik wil zich graag weer blij en energiek voelen.
Hij weet alleen niet hoe hij dit kan bewerkstelligen, dus komt Hendrik bij mij (personal coach).

Hoop buiten jezelf
Hendrik geeft tijdens de intake aan al zijn hoop op mij gevestigd te hebben. Hij verwacht dat ik De Oplossing heb voor al zijn problemen. Hendrik ziet mij als de professional, dus ik zal de antwoorden wel hebben. Ik vraag Hendrik om al zijn problemen in een kom te doen en stel voor deze 3 minuten in de magnetron te doen; succes gegarandeerd….

Eenzijdige blik
Hendrik kijkt mij met een verbaasde blik aan. Ik leg uit, dat ik slechts een middel ben in het geheel.
Hendrik heeft zelf namelijk alle sleutels in zich en een personal coach kan hem door het stellen van vragen, zijn problemen van meerdere kanten laten bekijken. Hendrik wordt gehinderd door zijn eenzijdige blik en hierdoor ziet hij allerlei mogelijkheden over het hoofd.

Focus op het ‘niet’
Hendrik’s focus ligt op het ‘niet’; hij ziet op dit moment alleen de negatieve kanten van zijn leven. Hij ziet en hoort wat hij wil zien en horen. Hendrik verlamt door deze blik en komt tot niks anders, dan het benoemen van dat wat in zijn ogen niet goed is, wat beter moet en anders hoort.

Taal als scheppingskracht
Hendrik gaat blindelings in zijn gedachten mee; hij neemt ze aan voor waar en verdwijnt erin.
Onze taal heeft een grote scheppingskracht en kan zowel voor- als tegen ons werken.
Gedachten an sich doen niet zoveel. Het zijn net wolken die gaan en komen.

Gewichtige gedachten
Mensen hebben de gave om gewicht aan hun gedachten te hangen en hierdoor worden de gedachten en bijkomende gevoelens als zwaar ervaren. Hendrik zegt elke dag tegen zichzelf hoe stom hij zijn werk vindt. Hij gaat er dan ook met lood in zijn schoenen naartoe.

Vicieuze cirkel
Hendrik neemt afstand van zijn partner, omdat hij niet meer weet of zij het wel voor hem is.
Het gevolg hiervan is, is dat zijn vriendin ook afstand inneemt, om zichzelf te beschermen.
Voor je het weet zit je in een vicieuze cirkel.

Regisseur
Hendrik wordt uitgenodigd om zijn passieve slachtofferrol te verruilen voor de functie van regisseur.
In de rol van regisseur kan hij weer grip krijgen op zijn denkwijze. Hendrik krijgt de opdracht mee om zijn waarden in kaart te brengen. Wat vindt hij belangrijk/waardevol in zijn leven? Aanvankelijk vond Hendrik het een pittige opdracht, maar gaandeweg kreeg hij er steeds meer plezier in.

Verzet versus acceptatie
Hendrik wil af van zijn onplezierige gedachten en gevoelens. Hij probeert deze dan ook met man en macht te vermijden of te onderdrukken. Het rottige is dat Hendrik er op deze manier alleen maar meer van aanmaakt. Hij kan ruimte ervaren door zijn onprettige gedachten en gevoelens juist toe te
laten. Ze zijn er toch al.

Juiste afstand
Hendrik krijgt oefeningen mee die hem leren zich tot de juiste afstand tot zijn innerlijke wereld te begeven. Niet negeren en er ook niet in verdwijnen. Accepteer dat je op dit moment denkt wat je denkt en voelt wat je voelt. Zonder je gedachten te willen vastpakken en/of te veranderen.
Deze oefeningen vragen het nodige van Hendrik, want het druist compleet tegen zijn natuur in.

Vallen en opstaan
Hendrik merkt dat hij beetje bij beetje meer rust en ruimte ervaart. Zijn ontevredenheid maakt plaats voor acceptatie en hierdoor kan hij andere keuzes maken. Hendrik is op avontuur. Het is een proces met vallen en opstaan, waarin de reis belangrijker is dan de bestemming.

Herkenning
Herken jij jezelf in het verhaal van Hendrik en zou je graag ondersteuning willen? Voel je vrij om me te benaderen om je mogelijkheden te bespreken.

Ik wens je een Stralende dag!

Krijna


www.straal-denhaag.nl