zondag 24 april 2016

"In de ideale wereld"

StraalBlog week 17
“In de ideale wereld”

In de ideale wereld
In de ideale wereld ruikt iemand wat er met je aan de hand is nog voor je een woord hebt gezegd. De ander heeft namelijk een speciale gave en is uitgerust met super sensitieve voelsprieten, waarmee die op afstand de spijker op zijn kop kan slaan en de juiste knopjes kan indrukken. Zo weet hij dat er de ene keer wel gepraat moet worden en een andere keer luisteren en een arm om je heen slaan genoeg is.

Gekleurde beleving en het ontstaan van misverstanden
Ik hoef je niet te verklappen dat we niet in een ideale wereld leven. Misverstanden zijn snel geboren en communiceren is voor ons best een lastig iets. Welke factoren kunnen het nu zo ingewikkeld maken voor ons? Iedereen beleefd een situatie vanuit zijn eigen beleving en geeft zijn kleur eraan. Gemakshalve ga je ervan uit dat de ander dezelfde beleving en kleur heeft. We zijn vaak verontwaardigd dat de ander niet ziet wat er speelt. Het is toch heel duidelijk? Natuurlijk kun je soms aan iemands gezicht zien wat er kan zijn en toch blijft het gissen en interpreteren. En als de ander dat niet goed aanvoelt voelen we ons niet gezien en gehoord. Et voilà een geladen sfeer is geboren.

Stapel de stapel 
We kunnen uren bezig zijn in ons hoofd en daar spelen allerlei processen af die voor onszelf vaak al niet te overzien zijn. Voor je het weet ben je aan het stapelen geslagen en heb je van een mug een olifant gemaakt. Dit doen we in allerlei situaties, zowel privé als op het werk. Een voorbeeld ter illustratie. Je partner komt nietsvermoedend thuis en treft een geïmplodeerd menswezen aan waar helemaal niks mee aan de hand is. De tafel wordt gedekt en de pannen, borden en het bestek worden op tafel gesmeten. En nee er is nog steeds helemaal niks aan de hand.

Er wordt zwijgend gegeten en partner lief doet nu toch een poging; “Lieverd is er iets aan de hand?”
Een ontkenning volgt: “Neeeuhhh hoor hoezo? Wat zou er zijn?” Ondertussen wordt het eten met grote happen naar binnen gewerkt. Met 5 minuten is het op en de tafel wordt in een recordtijd afgeruimd. Lees de hele boel wordt op het aanrecht gegooid. Partner denkt nu; ik laat hem/haar maar even gaan…Fout Fout Fout!

Produceer tekst
Heb je beeld bij bovenstaande? Ja? Schaam je niet, want zo gaan we massaal te werk. Interessanter is om je te bedenken op welke manier je dit anders kan. Het antwoord ligt voor de hand. Communiceer! Het zou enorm helpen als wij tekst produceren en de ander informeren wat er is in plaats van te verwachten dat iemand dat wel weet. We kunnen nu eenmaal niet in de ander zijn hoofd kijken en glazenbollen tja daar geloof ik niet in.

Betrek de ander in jouw proces
Spreek jezelf uit en ook als je er voor jezelf nog niet uit bent wat er aan de hand is kun je dat zeggen.
Juist op die manier hoef je zelf niet te imploderen en betrek je de ander in jouw proces waardoor een gesprek op een later moment makkelijker te voeren is. Een helpende en overzichtelijke manier om te communiceren zijn de 4 stappen van de assertiviteit.

De stappen gaan als volgt: 
Stap 1) Spreek je gevoel uit door middel van de ‘ik-boodschap’
Stap 2) Benoem kort en concreet het gedrag van de ander
 Stap 3) Vervolgens benoem je de gevolgen van dat gedrag van de ander voor jou
Stap 4) Benoem je wat je wel wilt.

Als je het op deze manier aanpakt is de kans op een rustig gesprek groot en hou je tijd en energie over voor andere dingen! Gun het jezelf!

Ik wens je een Stralende dag!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

maandag 18 april 2016

"De normdenker"

StraalBlog week 16
“De normdenker”

Normen
Normen zijn gedragsregels; opvattingen over hoe mensen zich in bepaalde situaties wel en niet dienen te gedragen. Ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. In bijna alle samenlevingen komen normen voor als: je mag niet doden en je mag niet stelen. Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond.

Verschillende interpretaties
Iedere cultuur heeft zijn eigen normen. Wat binnen de ene context als volstrekt verwerpelijk wordt beschouwd, kan in een andere context als positief worden gewaardeerd. Het kan dus voorkomen dat twee verschillende groepen eenzelfde feit totaal tegenovergesteld waarderen. Dit kan leiden tot heftige emotionele conflicten.

Ongeschreven regels
Normen gaan vaak over ongeschreven regels. Er bestaat bijvoorbeeld geen handleiding die voorschrijft op welke manier jij je in een wachtruimte van de huisarts dient te gedragen. Toch gedragen de meeste mensen zich daar hetzelfde. Ze kijken vooruit, pakken een tijdschrift, als er gesproken wordt dan gebeurd dit op fluistertoon. Zo zijn er duizenden sociale spelregels die ons gedrag sturen.

Normatief denken
De normdenker denkt in termen van ‘moeten’ en ‘niet mogen’. Hij maakt zijn eigen keurslijf door zijn normatieve manier van denken. Hij heeft een rigide houding naar zichzelf en anderen. Dit zorgt ervoor dat hij niet flexibel is in zijn denken en handelen. De normdenker betrekt zijn normen niet alleen op zichzelf. Hij vindt dat zijn omgeving en het liefst de hele wereld zich aan zijn normen moet conformeren. Wat hij als ‘normaal’ beschouwd is normaal en de waarheid.

Boosheid en frustratie
De normendenker moet zich aan een hoop regels houden en als hij hier niet aan voldoet, dan levert dit hem schuldgevoelens op. Naar de buitenwereld toe is hij vaak boos en gefrustreerd omdat zij niet doen hoe hij het wil. Door deze houding stoot hij regelmatig mensen van zich af. De omgeving ervaart hem als iemand die verbitterd is en als een ‘zeiksnor’ en zien hem liever gaan dan komen.

Meer ruimte
De normendenker kan zichzelf helpen door te accepteren dat situaties en mensen nu eenmaal niet allemaal zo lopen en doen zoals hij dat wil. Als hij zich meer open kan stellen voor visies van anderen creëert hij meer ruimte. We zijn als mens in beweging en zo ook hoe we tegen zaken aankijken. Door flexibeler te zijn kan de normendenker ervaren dat meningen naast elkaar kunnen bestaan. Hij hoeft de ander niet te overtuigen van zijn waarheid en is een prettiger mens om mee om te gaan.

En jij?
Herken jij jezelf in de normendenker en heb jij hinder van schuldgevoelens, boosheid en frustratie?
Kom in actie! Help jezelf door een andere kijk op jezelf en je omgeving te hebben. Handvatten nodig? Neem contact met me op en ik kan je in een kort tijdsbestek uit je keurslijf losmaken.

Stralende dag!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 10 april 2016

"De perfectionistische denker"

StraalBlog week 15
“De perfectionistische denker”

Je kracht is ook je valkuil
Perfectionisme kan een positieve eigenschap zijn, omdat het jouw prestaties kan verhogen. Je werkt graag nauwkeurig en hecht belang aan het nakomen van je afspraken waardoor je betrouwbaar bent. Mensen kunnen op je rekenen. De andere kant is, dat als je geen balans hebt in presteren en ontspanning, je perfectionisme juist een valkuil is. Perfectionisme kun je omschrijven als een overmatig nastreven van uitmuntendheid waardoor succes in de weg wordt gestaan.

Irreële verwachtingen
Perfectionisme kan hinderlijk zijn als je irreële verwachtingen van jezelf hebt, die je niet kunt waarmaken. De Perfectionistische denker kan zich ook schamen als hij niet aan zijn eigen verwachtingen voldoet. Hij wil dit verbergen voor anderen en dit kan leiden tot sociaal isolement en soms zelfs tot een depressie.

Waar komt het toch vandaan?
Je verstand stelt onmenselijk hoge eisen en je kunt het hoe goed je je best ook doet nooit goed genoeg doen. Het verstand is ontzettend bang om te falen, om niet te voldoen en dit dateert al uit de oertijd. In die tijd ging het letterlijk over leven en dood en kon men het zich niet permitteren om fouten te maken.

Invloed van opvoeding
De programmering van het verstand hebben we allemaal. Als jij als kind dan ook nog weinig positieve bekrachtiging hebt gekregen van je ouders, dan kan het zo zijn dat je steeds meer je best ging doen in de hoop op een compliment. De behoefte aan waardering en liefde dreef jouw ambities steeds verder omhoog. Helaas bleef de waardering uit en jij ging nog harder werken. En hiermee is de cirkel rond. Onzekerheid en angst om niet te voldoen spelen bij de meeste perfectionistische denkers een grote rol.

Controledrang
De perfectionistische denker wil alles onder controle hebben en houden. Deze controledrang komt weer voort uit zijn onzekerheid. Een taak uit handen geven komt niet in hem op, want stel dat die ander het niet op zijn manier doet. Deze gedachte levert deze denker veel spanning op, dus houdt hij alle taken liever bij zich. De perfectionistische denker denkt in termen van ‘alles of niets’. Hij gelooft dat als een taak niet perfect gedaan kan worden het ook geen zin heeft om eraan te beginnen.

Beperkende overtuigingen
Door de jaren heen zijn er een aantal beperkende overtuigingen in je systeem gekropen, waarvan jij je niet eens afvraag of deze wel kloppen. Je draagt de overtuigingen al zo lang met je mee, dat het voor jou de waarheid is. Een aantal voorbeelden van beperkende overtuigingen die een perfectionistische denker kan hebben zijn:
- Ik moet in alle opzichten perfect, succesvol en bekwaam zijn om mijzelf de moeite waard te vinden
- Als ik fouten maak, zullen mensen mij minder waarderen
- Fouten maken is een teken van onbekwaamheid, domheid en zwakte
- Als ik fouten maak, moet ik mezelf daarvoor straffen
- Gemaakte fouten moet ik zien te verbergen
- Ik schaam me dood als ik een fout maak

Gevolgen van perfectionisme
De meerwaarde van ‘perfect’ ten opzichte van ‘goed’ wordt verkeerd beoordeeld door de perfectionistische denker. Er is weinig voldoening bij een ‘goed’ resultaat, waardoor de perfectionist steeds minder energie krijgt. Hierdoor worden de resultaten daadwerkelijk slecht en is succes onbereikbaar. Van jezelf eisen continu te moeten presteren is zeer vermoeiend en kan leiden tot stress, burn-out en depressies. Je streeft een illusie na, waarvan de prijs hoog is.

Loslaten van de controle
Hoe lang denk je alles perfect te kunnen doen? Laat de controle los, staak de strijd met jezelf. Besteed aandacht en energie aan die zaken waar je invloed op hebt en laat los waar je geen invloed op hebt. Er is geen enkele manier waarop jij op alles en iedereen controle uit kunt oefenen. Het is onmogelijk.

Acceptatie
Situaties komen en gaan. Hier heb je geen invloed op. De manier waarop je met situaties omgaat wel. Het leven is geen statisch gebeuren. Het leven is in beweging. Stop je verzet tegen veranderingen. Accepteer dat veranderingen normaal zijn. Omhels ze. Controle willen hebben is een sprookje. Bevrijd jezelf en leef je leven!

Handreikingen
Herken jij jezelf in de perfectionistische denker of heb je iemand in je omgeving die bij het lezen direct bij je naar boven komt? Weet mij te vinden voor een luisterend oor en handreikingen!

Stralende dag!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

maandag 4 april 2016

"Over, klaar en sluiten of toch niet?"

StraalBlog week 14
“Over, klaar en sluiten of toch niet?”

De zoveelste keer
Het is de zoveelste avond dat hij je laat zitten. Natuurlijk aangekleed met de mooiste excuses.

“Schatje, ik moet echt die klus afmaken anders kom ik in de problemen en dat wil jij toch ook niet?”
“Morgenavond neem ik je mee naar je favoriete restaurantje”.

Je kijkt verdwaasd naar je telefoon en voelt de tranen over je wangen lopen. Je bent verdrietig dat hij je weer laat zitten. Naast je tranen voel je ook boosheid opkomen. Wat denkt hij wel niet? Op deze manier hoeft het voor jou ook niet.

Over, Klaar en Sluiten
Je bent er zo ontzettend klaar mee. Het is genoeg geweest. Over, klaar en sluiten. Hij zoekt het maar uit! Je wilt niet dat hij zo met jou omgaat. Na een half uur zakt de boosheid weg en krijg je twijfels. Hij kan er toch ook niks aan doen dat hij een drukke baan heeft? Als jullie samen zijn is het zo fijn. Je voelt je goed bij hem en je wilt hem niet kwijt. Deze man is het beste wat jou ooit is overkomen. Hij is zo lief, begripvol, zorgzaam en grappig. Toch wringt er iets. Je krijgt je vinger er nog niet op. Het is een gevoel in je onderbuik. Onrustig, onbestendig en het geeft je spanning. Gedachten gaan als een ping- pong -bal door je hoofd. Signalen krijg je niet voor niks en verdienen het om door jou gezien en gehoord te worden.

Veranderen versus acceptatie 
De hoogste tijd om de situatie met gepaste afstand te bekijken. Wat biedt deze relatie jou? Passen jullie echt zo goed bij elkaar? Is het een gelijkwaardige relatie waarin jij kunt zijn wie je bent en kun je je partner ook laten zijn wie hij is? Waar je ook op uitkomt, bedenk dat jij een ander niet kunt veranderen. De invloed die je op jezelf hebt is vele malen groter dan jouw invloed op de ander. Accepteer jij deze man met al zijn kanten en voel jij je blij met hem? Fijn! Geniet van elkaar.

Verwijdering van jezelf
Put deze relatie jou uit? Raak je gespannen door de onzekerheid die jij in je voelt? Verwijder je stap voor stap steeds meer van jezelf? Van jouw waarden? Durf hem dan te laten gaan en kies voor jezelf! Voel je vrij om contact op te nemen als je jezelf in dit blog herkent en ondersteuning wilt.

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijna

www.straal-denhaag.nl