zondag 29 oktober 2017

"Durf je menselijkheid te delen"

StraalBlog week 44
“Durf je menselijkheid te delen”

Compassie
Begaan zijn met jezelf zorgt er waarschijnlijk voor dat je ook makkelijker compassie kunt voelen voor anderen. Als jij je eigen menselijkheid durft te erkennen, zie je misschien ook dat de mensen om je heen net zo menselijk zijn als jij. Durf je menselijkheid te delen met anderen, door over je angsten, je onzekerheden en je twijfels te praten. Niet omdat je een probleem hebt, maar omdat je bereid bent om dat gedeelte van jezelf te laten zien. Vaak zitten we opgesloten in onze eigen negatieve oordelen.

Gun jezelf contact
Bedenk iets wat je bezighoudt (bijvoorbeeld: twijfels of je je werk wel goed doet, je maakt je zorgen over de toekomst, je vraagt je af of je wel goed genoeg voor je partner bent) en neem je voor, om dit te delen met iemand om je heen. Maak het niet kleiner dan het is. Gun jezelf dat contact!

Ik ben bereid om:Te delen met:


Doel van deze opdracht
Doel van deze opdracht is, dat je de afstand tussen jou en de mensen om je heen verkleint. Als je dingen van jezelf deelt, die je anders achterwege laat, creëer je meer ruimte voor jezelf. De ander krijgt daardoor de kans om jouw menselijkheid te erkennen. Of hij of zij dat ook doet, blijft natuurlijk de vraag. Maar de kans is groot dat je herkenning zult vinden en voel je je waarschijnlijk ook minder alleen.

Hartgroet van Krijna


www.straal-denhaag.nl

zondag 22 oktober 2017

"Defuseren kun je leren"

StraalBlog week 43
“Defuseren kun je leren”

Een gave
We hebben de gave om versmolten te zijn met onze gedachten en hierdoor zien we  geen hand voor ogen. Je verstand laat je rondje op rondje lopen en heeft je ontvoerd. Voor je het weet voltrekt zich een heel spektakel aan gedachtemeuk.  Eigenlijk zit je in een mistige wolk en je verstand houd je voor dat dit een prima uitgangspunt is om de oplossing voor het probleem te vinden. Best apart he?

Defuseren kun je leren
Zolang je gefuseerd (versmolten) met je gedachten blijft zie je zoveel niet wat je wel weer kunt zien als je jezelf ontkoppelt (defuseerd) van alle verhalen die door je hoofd heen gaan. Ontkoppelen levert je al heel snel meer rust en ruimte op waardoor jij je kostbare energie kunt inzetten voor die dingen die er voor jou werkelijk toe doen! Hieronder vind je een aantal manieren om te defuseren.

- Mentale acceptatie
Bedank je verstand wanneer je merkt dat het tussenbeide komt met zorgen en meningen. Toon waardering voor zijn ‘producten’ (bijvoorbeeld: “Je piekert vandaag weer als de beste! Bedankt voor je bijdrage). Dat is geen ironie. Uiteindelijk doet de woordmachine precies, waar ze al die duizenden jaren geleden voor ontworpen is; problemen oplossen en gevaar vermijden.

- Alleen opmerken
Merk op dat je een negatieve gedachte hebt. Bijvoorbeeld: “Ik merk net, dat ik nu mezelf beoordeel”.

- Pop-upverstand
Beeld je in dat je negatieve gepraat te vergelijken is met de pop-up advertenties op internet.

- Experimenteel zoeken
Zoek situaties op die je lastig vindt. Vertelt je verstand, dat je dat je iets leuks niet meer moet doen, bedank hem dan voor de tip en doe het toch en met enthousiasme.

- Leg het daar neer
Noteer een negatieve evaluatie waarvan je je wilt loskoppelen (bijvoorbeeld gemeen, dom, boos, dik, etc) geef die een naamkaartje en draag dat bij je. Houd een tijdje voor je wat het betekent . Ervaar gewoon hoe het voelt om het daar (bijv in je broekzak) te hebben.

- Denk het tegenovergestelde
Doe het tegenovergestelde van wat je verstand beweert. Als je verstand, zegt dat je niet mag uitrusten, maar in beweging moet blijven, ga dan zitten terwijl je verstand roept dat je in beweging moet blijven. Op die manier, kun je ervaren dat je niet altijd hoeft te doen, wat je verstand je vertelt.

- Niks te maren
Vervang praktisch elk gebruik van ‘maar’ door ‘en’. Hierdoor blijken tegenstellingen ook naast elkaar te kunnen bestaan. Bijvoorbeeld: “Ik wil naar dat feest, maar ik voel me onzeker”. Door het woordje ‘en’ te gebruiken kun je ontdekken, dat je ook met een onzeker gevoel naar een feest kunt gaan.

Van lezen naar doen!
Ik hoop dat je het jezelf gunt om van lezen naar doen te gaan en deze defusie technieken in de dagelijkse praktijk toe gaat passen!

Hartgroet van Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 15 oktober 2017

"Voelbare woorden"

StraalBlog week 42
“Voelbare woorden”

Voelbare woorden
Raken je recht in je hart
Je bent er compleet door van slag

Een hand op je schouder
Een doordringende blik
Iemand die je ziet

Is dit echt?
Mag jij er Zijn?
De stemmetjes in je hoofd beweren anders

Jij hoeft niets te zeggen
En nog minder te doen
Jij mag nu ontvangen; iets heel anders dan toen

Met bewuste aandacht in dit moment
Voel je de tranen biggelen
En de liefde stromenwww.straal-denhaag.nl

zondag 8 oktober 2017

"Krachtig communiceren"

StraalBlog week 41
“Krachtig communiceren”

Een misverstand is zo geboren
Zodra we in contact met anderen komen, zijn we aan het communiceren en de manier waarop we communiceren, verschilt nogal eens van elkaar. Een misverstand kan hierdoor al snel ontstaan, we voelen ons niet begrepen, niet serieus genomen en niet gehoord door de ander. Het contact dat we hebben met anderen, privé dan wel op het werk, verloopt niet altijd naar wens. Te snel toegeven aan de wensen en verlangens van de ander, ongenoegens inslikken en onplezierige kritiek te verduren krijgen kunnen belangrijke bronnen zijn voor het ontstaan van stress.

Inzicht in je manier van communiceren
Contact met anderen kan ons juist ook steun bieden, waardoor het kan bijdragen aan stressvermindering. Het is van belang, dat je inzicht krijgt in de manier waarop je communiceert, zo krijg je helder waar de schoen wringt en kun je je manier van omgaan met bepaalde mensen en situaties veranderen.

Je stem mogen laten horen is vooral belangrijk in de volgende situaties:
- Situaties waarin je grenzen wilt aangeven
- Situaties waarin je wilt reageren op kritiek van een ander op jou
- Situaties waarin je wilt vragen om sociale steun
- Situaties waarin je een compliment krijgt
- Situaties waarin je in conflict komt met een ander

Stijlen van reageren
Mensen kunnen op verschillende manier reageren op gebeurtenissen/personen en je kunt deze manieren grofweg in 3 stijlen indelen:
- Sub-assertief gedrag: je komt nauwelijks of niet voor jezelf op, omdat je niet durft of niet weet hoe
Kenmerken: opofferen, wegcijferen, slecht grenzen aangeven en moeilijk de eigen behoeften kunnen formuleren

- Agressief gedrag: je walst over anderen heen, soms zonder dat je dit door hebt
Kenmerken: je spreekt jezelf zo uit, dat je geen respect naar de ander toont, jij hebt gelijk, het gaat alleen om jouw belang

- Assertief gedrag: je komt uit voor wat je zelf voelt, denkt, wilt en niet wilt, terwijl je de ander ook in zijn waarde laat en respecteert in zijn behoeften en wensen
Kenmerken: je durft je te laten zien, je durft je kwetsbaar op te stellen en gaat conflicten niet uit de weg. Je behoudt echter te allen tijde respect voor de ander.

Sub-assertief en agressief gedrag brengen ongezonde vormen van spanning met zich mee.
Als je op een sub-assertieve manier reageert krop je veel dingen op en doe je jezelf steeds tekort. Wanneer je op een agressieve manier reageert, is de kans groot dat je veel afwijzende reacties krijgt en in conflicten beland, wat weer tot uitsluiting kan leiden.

Voorkeursstijlen van reageren
Je reactie kan per situatie verschillen. Mensen kunnen bijvoorbeeld op het werk sub-assertief reageren en thuis juist meer agressief. Dit is helemaal niet vreemd, omdat zij op het werk het nodige aan emoties hebben opgekropt en als zij in de veilige thuisomgeving zijn, alle frustratie er toch uit wil. Toch hebben we een voorkeursstijl van reageren ontwikkelt door de jaren heen, voortkomend uit onder andere opvoeding, familie, imitatie en observatie van anderen. Je kunt deze voorkeursstijl wel aanpassen en op een assertieve manier leren reageren op mensen en situaties. Ik heb het hier over gedragsverandering en dit gaat niet zonder oefenen, vallen en opstaan.

Wennen aan je ‘nieuwe ik’
Wat er als extra uitdaging bijkomt is, dat de mensen in jouw omgeving (privé en werk) jouw manier van reageren gewend zijn en dus ook tijd nodig hebben om te wennen aan jouw nieuwe stijl van reageren. Geef deze mensen ook de tijd om aan de ‘nieuwe jij’ te wennen en geef hen ook kort uitleg over waar je mee bezig bent, dan ontstaat er vaak meer begrip.

Straal Meeneem Oefening: “Jouw voorkeursstijl”
1) Welke voorkeursstijl heb jij?

2) Geef voorbeelden uit de praktijk, waar je voor jezelf regelmatig mee te maken hebt en tegenaan loopt

3) Breng vervolgens in kaart hoe je in voor jou lastige situaties graag wilt reageren en wat je hiervoor nodig hebtHartgroet van Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 1 oktober 2017

"Het mag er zijn, want het is er al"

StraalBlog week 40
“Het mag er zijn, want het is er al”

Begrip als ingang
Als je met begrip naar jezelf kunt kijken en snapt waar bepaalde reacties vandaan komen, dan heb je ingang tot groei. Van belang is, dat je voorbij je eerste oordeel kunt opmerken wat er in je omgaat en er naar kunt kijken zonder dat je iets hoeft te veranderen.

Het mag er zijn, want het is er al………..
Laat deze zin even met bewuste aandacht op je in werken!

Is dit eenvoudig? Nee, zeker niet, het is zelfs best moeilijk, omdat het zo tegen ons natuurlijke systeem van “moeten vechten” ingaat. Zie het als een leerproces en bij een dergelijk proces hoort onzekerheid. Onzekerheid hoort weer bij het loslaten van het oude.

Besef dat jij een keuze hebt
Besef dat jij een keuze hebt, dat jij aan het roer van jouw schip kunt staan en je eigen koers kunt bepalen. Tevreden zijn met jezelf en het leven dat je leidt heeft een meerwaarde boven het streven naar geluk. Geluk laat zich zien in korte momenten en laten zich niet vastpakken. Het krampachtig willen vasthouden aan streven naar geluk zal je teleurstelling op teleurstelling bezorgen. Denk eens aan een hand gevuld met zand en jij wilt al het zand in je hand behouden. Om dat te bewerkstelligen knijp je je hand harder en harder samen. Het resultaat is een lege hand. Geniet van die korte momenten van geluk die op je pad komen.
Tevredenheid is een veel duurzamer staat van zijn.

Leren van kinderen
Hoe meer je in het nu, in het moment kunt zijn, des te minder vol zit je hoofd met allerlei afleidende gedachten. Als jij in het nu bent dan ben je bewust aanwezig met je aandacht bij de dingen die je doet. In die zin kunnen wij veel leren van kinderen. Kinderen zijn altijd in het nu. Als zij met Lego spelen, dan is dat wat ze doen. Niet meer en niet minder.

Straal Meeneemoefening: “Momenten van bezinning”
Je kunt eens beginnen met een paar momenten per dag jezelf af te vragen hoe je jezelf op dat moment voelt, waar je het gevoel in je lichaam voelt,  waar je behoefte aan hebt en wat je kunt doen om aan je behoefte tegemoet te komen. Op deze momenten ben je in het nu en in contact met jezelf! Hierdoor leer je om jezelf te zien en horen, grenzen aan te geven en regie te pakken.

Hartgroet van Krijna

www.straal-denhaag.nl