maandag 28 juli 2014

"Je bent goed, zoals je bent"

Blog week 31
“Je bent goed, zoals je bent”

Goed zoals je bent
Wolter (25) snapt er geen bal meer van. Hij krijgt regelmatig te horen, dat hij goed is zoals hij is. Wolter kan hier niks mee. Hij vindt zichzelf helemaal niet goed zoals hij is. Wolter kampt met angsten en deze vertalen zich onder meer in straatvrees en het aangaan van sociale contacten. Deze angsten beperken hem; Wolter wil hier van af en werkt hard aan zichzelf.

Frustraties ten top
Wolter heeft de overtuiging, dat als hij zichzelf goed vindt zoals hij is, zichzelf erbij neerlegt, dat hij angsten heeft. Hij wil zich er niet bij neerleggen, hij wil er juist vanaf. Wolter is gefrustreerd, omdat hij ondanks zijn inspanningen niet van zijn beperkingen af komt. Wolter  heeft al verschillende therapieën en behandelingen gedaan en toch leidt hij niet het leven wat hij wilt.

Angst vrij
Wolter meldt zich aan bij Straal met de wens om angst vrij te raken. In de eerste sessie mag ik Wolter vooral uit een droom helpen. Wolter zal waarschijnlijk zolang hij leeft op momenten angst kunnen ervaren. Angst en de mens zijn met elkaar verbonden. Onze programmering zorgt hiervoor en deze staat op onze harde schijf.

Controle en vermijding
Angststoornissen kunnen ontstaan vanuit vermijding van angst gerelateerde prikkels, zoals lichamelijke sensaties en bepaalde gedachten. Door controle en vermijding wordt de angst op de lange termijn groter en krijgt deze meer grip op iemands leven. Op korte termijn ervaart Wolter een gevoel van opluchting. Helaas duurt dit gevoel niet zo lang en krijgt hij zijn angst in volle glorie weer in zijn gezicht.

Ruimte geven
Wolter wordt uitgenodigd om zijn angstgevoelens en gedachten te ervaren. In plaats van deze te bestrijden, te controleren en te vermijden, mag Wolter alle gedachten en gevoelens de ruimte geven.
Ook zullen er allerlei lichamelijke sensaties komen. Wolter hoeft niks meer te doen, dan deze waar te nemen. Door zichzelf in de rol van observator te plaatsen ervaart Wolter al meer afstand.

Hier en nu
Vaak gaan Wolters gedachten over toekomstige catastrofes. Door zijn aandacht meer te richten op het hier en nu kan Wolter meer afstand nemen van deze rampscenario’s.  Wolter leert onderscheid te maken tussen zijn Verstand en wat hij eigenlijk wilt. Zijn Verstand bekijkt situaties vanuit het negatieve, het ‘niet’ en zal obstakels op de weg blijven gooien.

Een keuze
Door het toepassen van defusie (ontkoppelingstechniek) kan Wolter zijn gedachten herkennen als gedachten in plaats van als absolute waarheden. Defusie zorgt ervoor dat Wolter zijn gedachten niet meer is. Hij heeft gedachten en heeft daarin een keuze wat hij met zijn gedachten doet. Wolter krijgt ook verschillende opdrachten om zijn waarden te ontdekken. Als hij helder heeft wat voor hem belangrijk is neemt ook de bereidheid toe om zijn angsten met zich mee te dragen.

Blootgesteld
Wolter wordt ook blootgesteld aan dat wat zijn Verstand het liefst uit de weg wil gaan. Hij krijgt een opbouwschema om weer de straat op te gaan. Wolter past de handreikingen tijdens deze oefeningen toe en ervaart, dat hij ondanks zijn angst toch naar buiten kan. Wolter verzet zich beetje bij beetje minder tegen zijn spanningen en negatieve gedachten. Hij neemt al zijn gedachten en gevoelens met zich mee onder zijn arm en is op weg naar dat wat hij eigenlijk wilt; een waardevol leven leiden.

Vrijer en blijer
Wolter voelt zich een stuk vrijer en blijer nu hij geen strijd meer levert. De energie die hij overhoudt gebruikt hij ten gunste van zichzelf. Herken jij jezelf in het verhaal van Wolter en wil je graag ondersteuning? Voel je vrij om mij te benaderen en de mogelijkheden te bespreken.


Ik wens je een Stralende dag!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 13 juli 2014

"Oud zeer"

Blog week 29
“Oud zeer”

Zorgen voor
Lieve (45) zorgde van kleins af aan voor haar zieke moeder. Lieve werkte hard in het huishouden en ook op school deed zij haar best. Toch was het voor moeder nooit goed genoeg. Moeder reageerde haar frustraties af op haar dochter. Lieve kreeg dagelijks allerlei verwijten om haar oren en haar moeder deinsde ook niet voor terug om fysiek geweld te gebruiken.

Emotionele onrust
In het hier en nu kampt Lieve met psychische problemen. Lieve ervaart emotionele onrust, ze kan zich moeilijk concentreren en zorgt slecht voor zichzelf. Zij doet zichzelf pijn door in haar armen en benen te krassen. Lieve wil hier graag vanaf. Ze wil meer rust in haar hoofd, zodat ze energie kan besteden aan andere zaken.

Endorfine
Het krassen is voor Lieve een automatisme geworden. Het krassen maakt endorfine los en dit stofje heeft een verslavende werking. Endorfine is een natuurlijke pijnstiller, maar kan ook zorgen voor een gevoel van geluk of euforie.  Ze ‘moet’ dit elke dag doen en Lieve voert daarmee ook elke dag een strijd, want diep van binnen wil ze zichzelf geen pijn doen.

Richtingloos
Jarenlang stond haar leven in teken van haar moeder. Lieve wist niet op welke manier zij haar eigen plek kon innemen. Haar moeder is 3 jaar geleden overleden en sinds die tijd is Lieve richtingloos. Het krassen is voor een Lieve een manier geworden om haar mentale pijn even niet te voelen. Ze voelt zich eenzaam en heeft de overtuiging niet te voldoen.

Pijn in de ogen kijken
Het verleden uitwissen kan niet. Lieve kan wel leren hoe zij anders met haar kwetsuren om kan gaan.
Het vraagt van Lieve om haar pijn in de ogen te kijken in plaats van deze weg te duwen. Op korte termijn kan Lieve haar pijn door te krassen op een zijspoor zetten. Op lange termijn werkt dit averechts. Lieve mag juist al haar gedachten en gevoelens uitnodigen, zodat deze de ruimte krijgen en hun weg kunnen vinden.

Acceptatie als continu proces
Lieve staat voor het continu proces van acceptatie van haar verleden en dat zij is wie zij is. Ook besteden we aandacht aan het loskoppelen van haar overtuigingen en meer in het hier en nu zijn door aandachtsgerichte oefeningen. Lieve heeft een heftig verleden En is haar verleden niet. Zij bestaat uit zoveel meer en tijdens het coachingstraject proeft Lieve steeds meer van wie zij is.

Een beschadigd geheel
Lieve is een beschadigd geheel en zij kan met al haar pijn toch gehoor geven aan dat wat zij eigenlijk wil; een krasvrij leven en haar blikveld verbreden. Lieve stapt meer en meer uit haar comfortzone en is bereid tot een waardevol leven. Lieve kan met steeds meer mildheid en compassie naar zichzelf kijken. Lieve is Lieve met al haar kanten en ervaringen.

Herkenning?
Herken jij jezelf in het verhaal van Lieve en wil je ondersteuning? Voel je vrij om me te benaderen, zodat we je mogelijkheden kunnen bespreken.

Ik wens je een Stralende dag!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

zondag 6 juli 2014

"Doe ik het weer"

Blog week 28
“Doe ik het weer”

Ik ben toch niet dom?
Je zou het onderhand toch wel moeten weten, wat goed en niet goed voor je is. Je bent een intelligent mens en je weet het voor een ander per slot van rekening ook altijd zo goed. Je bent geen 20 meer, dus je hebt al behoorlijk wat levenservaring opgedaan. In ieder geval voldoende om niet weer die verkeerde partner aan te trekken, over je grenzen te gaan en meer van die dingen waarvan je weet, dat ze je niet dienen.

Dit moet stoppen
De praktijk wijst echter anders uit. Je zit nu in de zoveelste ongelijkwaardige relatie, je bent zwaar ontevreden over je werk en durft hier niets over aan te geven en je drinkt ook teveel. Frustratie ten top, want je wilt dit niet meer. Je moet hiermee stoppen. Nu! Je bent zelfs bereidt om ondersteuning te zoeken. Alles wat ook maar een beetje helpt wil je aangrijpen.

Actief met gedachten aan de slag
Je zet je volledig in bij de therapie. Je wilt immers alles doen om geen last meer te hebben van dat domme gedrag. Er wordt van je gevraagd om actief met je gedachten aan de gang te gaan, dus doe je dat. Je schrijft de negatieve gedachten op en formuleert vervolgens positieve gedachten. Op korte termijn ervaar je meer luchtigheid in jezelf. Op lange termijn merk je dat de negatieve gedachten zich toch weer aan je opdringen. Potverdorie! Dit helpt ook niet!

Confronterende ontdekking
Je bent bezig om je gedachten op directe wijze te beïnvloeden. Je wilt ze controleren en je gevoelens ook. Je wilt geen pijn ervaren en doet hard je best om deze te bevechten met positief denken. “Als ik hard genoeg tegen mezelf zeg, dat ik wel de moeite waard ben” dan ga ik dat ook voelen. Hehhh bah! Weer een illusie armer. En ja, dat is een confronterende ontdekking.

Mistig en troebel
In je ijver van je nare gedachten en gevoelens af te komen, maak je er juist meer van aan. Alles wat je aandacht geeft wordt groter. Het is de kunst om je relatie met je gedachten en gevoelens te veranderen. Hoe jij je tot je innerlijke wereld verhoudt, is van groot belang voor de uitkomst in je handelen. Zolang jij dat wat je denkt ‘in jezelf’ zet, dan wordt je ermee versmolten. Je bent je gedachten. Hierdoor heb je geen helder zicht meer en word je kijk mistig en troebel.

Observerende houding
Je hebt afstand in te nemen zodat je kunt observeren wat er gaande is. Je hebt namelijk een keuze. Je kunt blind meegaan met je gedachten en in een slagveld belanden. Je kunt ook een milde doch kritische houding aannemen en jezelf afvragen wat jij Eigenlijk wilt. In het antwoord dat volgt schuilt een waarde. Iets waar jij belang aan hecht, waardevol en belangrijk vindt. Als jij je waarden helder hebt, dan kun je jezelf hier ook mee verbinden.

Actions speaks louder than words
Actions speaks louder than words! Woorden krijgen pas betekenis als jij je gedrag er ook mee verbindt. Je gedrag is vele malen krachtiger dan woorden. Heb jij ook wensen voor jezelf en merk je dat je blijft hangen in het beseffen daarvan? Voel je dan vrij om contact met me op te nemen. Ik wandel graag een stukje met je mee!

Stralende groet

Krijna

www.straal-denhaag.nl