zondag 10 september 2017

"Spanning de baas"

StraalBlog week 37
“Spanning de baas”

Spanning is niet per definitie negatief
Elk mens kan in zijn leven te maken krijgen met spanning. Wij koppelen spanning al snel aan iets negatiefs. Toch hoeft spanning niet per definitie negatief te zijn. Spanning kan zelfs leuk zijn, denk bijvoorbeeld aan een spannende film of een bezoekje aan een concert. Verder kan spanning ook zorgen, dat je een goede prestatie neerzet en adequaat handelt in gevaarlijke situaties. Spanning kan zelfs nodig zijn om goed te functioneren! Hoeveel spanning er nodig is om optimaal te functioneren is voor elk mens verschillend. De één werkt het beste onder hoge druk en de ander maakt dan juist veel fouten.

Draagkracht en draaglast
Van groot belang is, dat de draagkracht (de hoeveelheid druk/spanning een mens kan dragen) in balans is met de draaglast (de hoeveelheid uitgeoefende druk/spanning in je leven). Als deze uit balans zijn, dan kun je spanningsklachten ervaren.

Spanningsklachten kunnen zich op drie manieren uiten:
- Lichamelijk: hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, maagpijn, spierpijn, slapeloosheid
- Psychisch: somber, rusteloos, snel geïrriteerd, opgejaagd
- Gedrag: piekeren, overmatig eten/drinken/roken/medicatie gebruik, niet meer genieten

Naast de individuele verschillen, zijn er nog drie factoren die van invloed zijn op de balans.
Namelijk:
- Hoe lang duurt de spanningsvolle situatie al?
- Hoe vaak komen de spanningsvolle situaties voor?
- Hoe ingrijpend is de spanningsvolle situatie?

Verschillende manieren om met je spanning om te gaan
Zoals spanning in gradatie kan variëren bestaan er ook verschillende manieren hoe met de spanning om te gaan. Er bestaat niet een beste manier, het is afhankelijk van jou als mens (wat past bij je) en van de situatie. Jouw manier van omgaan met spanning wordt onder meer beïnvloed door omgeving, opvoeding en karakter. In het verleden heb je veel baat gehad bij die ene manier. Ik wil je uitnodigen, om eens te kijken of je wellicht meer baat kunt hebben bij andere vormen van omgaan met je spanning. We handelen vaak op de automatische piloot en staan niet bewust stil of de oude manier ons in het hier en nu ook nog dient.

Probleemgericht omgaan met spanning
Je kunt probleemgericht met spanning omgaan, deze manier leent zich het best in situaties die praktisch oplosbaar zijn. Je kunt denken aan: een lekke band, een defect riool, een te late levering van een product. Bij een situatie die in principe te veranderen is, kan het actief aanpakken van het probleem, de aangewezen manier zijn om met de situatie om te gaan.

Emotiegericht omgaan met spanning
Emotiegericht omgaan met de spanning, hierbij staat jouw interpretatie en waarneming van de gebeurtenis centraal. Op welke manier kijk je naar de situatie? Verdwijn je in de gedachtenwolk en laat je je volledig in beslag nemen door de gebeurtenis of neem je afstand in en spreek je jezelf geruststellend toe?

Spanningsverlagende manier
Naast deze manieren kun je ook op een spanningsverlagende manier met je spanning omgaan. Deze manier is gericht op het verlagen van de spanning en dat kun je op een gezonde (yoga, sporten, natuur…) en ongezonde (roken, drinken, eten….) manier doen.

Inzicht en bewustwording
Het helpt je als je inzicht krijgt in je voorkeurstijl en wanneer je je signalen van spanning herkent en erkent. Deze vormen de ingang tot het anders om kunnen gaan met spanning. Ook de manier waarop je omgaat met je gedachten en gevoelens zijn van invloed op de mate van spanning die je ervaart. Wil je graag anders met jezelf omgaan en kun je hier wel steun bij gebruiken? Schroom dan niet om mij een berichtje te sturen.

Hartgroet van Krijna

www.straal-denhaag.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten