zondag 13 december 2015

"Met harde hand"

StraalBlog week 51
“Met harde hand”

Met harde hand
Jan (34) is opgegroeid in een gezin waarin met harde hand werd  opgevoed. Ja n vertelt met zachte stem; als je niet wilde luisteren moest je maar voelen en ook als je wel luisterde was het niet uitgesloten dat je een knal kreeg, omdat vader je verkeerd begreep. Hij vertelt in de derde persoon, omdat de pijn hem anders te dichtbij komt. Door net te doen alsof het over iemand anders gaat wordt het dragelijker.

Een schrikbeeld
Jan heeft in het hier en nu last van zijn opvoeding waarin hij weinig warmte, veiligheid en liefde heeft ontvangen. Het laatste wat hij wilde was net zoals zijn vader worden, dat was echt een schrikbeeld voor Jan. Hij is zich dan ook kapot geschrokken dat hij veel meer op zijn vader lijkt dan hij zou willen. Jan heeft al een paar keer op het punt gestaan om zijn vrouw een knal te verkopen als zij voor Jan’s gevoel het bloed onder zijn nagels vandaan haalt.

Wandelende tijdbom
Jan heeft zich tot nu toe net in kunnen houden en is op tijd weggelopen van de situatie. Hij ziet echter ook in dat het zo niet langer kan. Jan voelt zich soms net een wandelende tijdbom. Van huis uit heeft hij niet geleerd om te communiceren als je iets niet zint. Er werd geslagen en daar was de kous mee af. Er werd ook nooit op een gebeurtenis teruggekomen. Jan wil graag leren om op assertieve wijze aan te geven als hij last heeft van bepaald gedrag.

Negatief geloof
Jan zit gevangen in zichzelf, in zijn negatieve geloof vol zelfafwijzing en om dit te maskeren vertoont hij agressief gedrag naar zijn partner. Dit is makkelijker voor Jan dan stil te staan bij zijn eigen pijn.  Zijn angstige verstand heeft er alles voor over om Jan weg te houden bij zijn verdriet en boosheid. Jan leeft in een heel strak harnas vol overtuigingen, die hem steeds verder van zichzelf en zijn partner brengen. In de sessies gaan we stap voor stap zijn pijn er laten zijn. Jan leert om zijn lijf weer te voelen en te kijken naar de ervaringen uit zijn verleden.

Opmerken van je signalen
De ervaringen van Jan staan allemaal op zijn harde schijf, die kunnen op geen enkele manier gewist worden. Wat we wel kunnen doen is er met gepaste afstand naar kijken waardoor de intensiteit van de ervaringen minder heftig worden. Belangrijk voor Jan is het opmerken van zijn signalen van onrust, boosheid en spanning. Bij het eerste signaal mag hij een pas op de plaats maken en de diepere ademhaling toepassen.  Eerst ruimte inbouwen dan pas weer verder kijken. Het is namelijk nogal een verschil of Jan primair vanuit zijn verstand reageert (bot, grof, agressief) , dan wel vanuit Jan zelf.

Wederzijds respect
Op het moment dat Jan afstand van de situatie heeft ingenomen kan hij meerdere kanten bekijken. Ook kan hij tot het besef komen dat hij zich niet naar zijn angstige verstand hoeft te gedragen. Jan leert om zichzelf af te vragen wat hij nu eigenlijk zelf wilt met deze situatie. Het antwoord laat niet lang op zich wachten. Jan wil met wederzijds respect aangeven dat hij moeite heeft met bepaald gedrag en even afstand wil innemen om de boel te laten bezinken. Hij uit zichzelf steeds meer en het imploderen wordt minder. Hierdoor komen de explosies ook stukken minder voor.

Uitbreiden repertoire
Jan en zijn vrouw komen ook een aantal sessies samen zodat beiden meer inzicht krijgen in bepaalde gedragspatronen. Ieder mens heeft een verstand en deze springt als een bok bovenop situaties waarin emoties komen kijken. Het is dus voor beiden fijn om het repertoire uit te breiden en te leren signaleren wie er in hen aan het woord is; het verstand of zij zelf.

Rust en ruimte
De pijn uit het verleden verweeft Jan stap voor stap in zijn heden. Hij heeft zijn waarden door de sessies heen duidelijker gekregen en Jan neemt zijn twijfels, angsten en onzekerheden meer en meer mee. Hij laat zich hier niet meer door beperken. Jan voelt beter en ervaart meer rust en ruimte.

Mildere relatie
Wil jij ook graag een mildere relatie met jezelf ontwikkelen? Schroom niet om ondersteuning in te schakelen. Het kan zo prettig zijn om met een onafhankelijk iemand naar je situatie te kijken en handreikingen te krijgen.

Stralende groet van Krijna

www.straal-denhaag.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten