maandag 24 juni 2013

"Leven vanuit angst"

Blog week 26

De kracht van gedachten
Bert kampt dagelijks met angstgedachten. Deze gedachten zijn niet specifiek gekoppeld aan werk of privé situaties. Op alle vlakken komt Bert ze tegen. Hij maakt zichzelf helemaal dol.
Op zijn werk is Bert bezig met een nieuw project en Bert is als de dood dat hij een fout maakt.
Deze angst resulteert erin dat Bert elke stap minstens drie keer controleert, voordat hij met de volgende taak verder gaat. Zijn collega’s irriteren zich aan Bert, omdat hij door zijn controle drang voor een hoop vertraging zorgt.

Niet durven kiezen
De vrouw van Bert, Lia, zou het fijn vinden als Bert eens initiatief neemt en een knoop door zou hakken. Vakanties, boodschappen, uitjes, noem het maar op; Bert durft niet te kiezen. Stel nou, dat hij een foute keuze maakt en hierdoor Lia teleurstelt. Dus kiest Bert liever niet en laat alle beslissingen aan Lia over. Het maakt Lia boos en verdrietig. Zij heeft het gevoel overal alleen voor te staan.

Angst om niet te voldoen
Bert zijn onderliggende angsten zijn; dat hij bang is om niet te voldoen en dat hij afgewezen wordt door de mensen om hem heen. Deze angsten komen voort uit overtuigingen die Bert over zichzelf en andere mensen heeft. Bert heeft vanuit zijn jeugd weinig stimulans en vertrouwen meegekregen. Zijn moeder was over beschermend naar Bert en hij mocht bijvoorbeeld nooit na school bij andere kinderen spelen. Moeder wilde hem altijd zo dicht mogelijk in de buurt hebben.

Prestatiegerichte aandacht
De vader van Bert gaf hem alleen aandacht als hij met goede cijfers thuiskwam. Bert leerde niet makkelijk en moest hard studeren voor een voldoende. Bert zat met grote regelmaat tot in de nacht te leren om zijn vader niet teleur te stellen. Vader stond erop dat Bert ging studeren. Bert wilde dit helemaal niet, maar ging toch naar de Technische Universiteit. Hij heeft al die studiejaren op zijn tenen gelopen, maar kreeg wel waardering van zijn vader.

Tijd om in te grijpen
Bert is al lang en breed volwassen, maar nog steeds het afhankelijke kind. De angstgedachten vreten aan hem en putten Bert uit. Ook vindt hij het heel naar om Lia zo boos en verdrietig te zien.
Bert wil niet meer op deze manier in zijn leven staan. Hij besluit naar de huisarts te gaan en deze verwijst Bert door naar Straal Den Haag om te werken aan zijn zelfvertrouwen.

Verstevigen van je ‘Ik’
Als Bert leert vertrouwen op zijn kunnen, dan is hij minder afhankelijk van de bevestiging van buitenaf. Ook zal Bert beslissingen durven nemen en de reactie van de ander kunnen ontvangen.
Nu reageert Bert door zijn onzekerheid op een defensieve manier op anderen.
Bert krijgt handvatten om anders met zijn beperkte gedachten om te gaan. Hij leert zijn angstgedachten te toetsen en kan ze daardoor nuanceren. Ook wordt aandacht besteed aan het assertief communiceren en leert Bert, dat hij zijn stem mag laten horen.

Er mogen zijn met al je kanten
Bert toont na een aantal sessies al meer initiatief en Lia ervaart meer steun van hem.
Bert zijn hoofd zat zo vol, dat hij geen ruimte ervaarde voor de essentiële elementen in het leven.
Nu weet en voelt Bert, dat hij er mag zijn met al zijn kanten.
Op zijn werk durft Bert zijn controle dwang losser te laten en eerder over te gaan naar een nieuwe stap. Collega’s merken de gedragsverandering op en zijn blij, dat Bert meer ontspannen is.

Bert heeft een zware last van zijn schouders af laten glijden.
Wil jij dit ook? Neem contact met mij op voor de mogelijkheden.

Ik wens je een Stralende dag toe!

Krijna


Geen opmerkingen:

Een reactie posten