zondag 6 januari 2013

"De Normdenker"

Blog week 2
Hierbij alweer het laatste deel van de serie over de meest voorkomende niet-realistische gedachten die wij als mens kunnen hebben.
In dit blog staat de ‘Normdenker’ centraal.

Normen
Normen zijn gedragsregels; opvattingen over hoe mensen zich in bepaalde situaties wel en niet dienen te gedragen. Ze regelen het dagelijks sociaal verkeer.
In bijna alle samenlevingen komen normen voor als: je mag niet doden en je mag niet stelen.
Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond.

Verschillende interpretaties
Iedere cultuur heeft zijn eigen normen. Wat binnen de ene context als volstrekt verwerpelijk wordt beschouwd, kan in een andere context als positief worden gewaardeerd.
Het kan dus voorkomen dat twee verschillende groepen eenzelfde feit totaal tegenovergesteld waarderen. Dit kan leiden tot heftige emotionele conflicten.

Ongeschreven regels
Normen gaan vaak over ongeschreven regels. Er bestaat bijvoorbeeld geen handleiding die voorschrijft op welke manier jij je in een wachtruimte van de huisarts dient te gedragen. Toch gedragen de meeste mensen zich daar hetzelfde. Ze kijken vooruit, pakken een tijdschrift, als er gesproken wordt dan gebeurt dit op fluistertoon. Zo zijn er duizenden sociale spelregels die ons gedrag sturen.

Normatief denken
De Normdenker denkt in termen van ‘moeten’ en ‘niet mogen’. Hij maakt zijn eigen keurslijf door zijn normatieve manier van denken. Hij heeft een rigide houding naar zichzelf en anderen. Dit zorgt ervoor dat hij niet flexibel is in zijn denken en handelen. De Normdenker betrekt zijn normen niet alleen op zichzelf. Hij vindt dat zijn omgeving en het liefst de hele wereld zich aan zijn normen moet conformeren. Wat hij als ‘normaal’ beschouwd is, beschouwt hij als de enige juiste waarheid.

Gedachten die hieruit voortkomen zijn:
-          Ik vind dat ik altijd op tijd moet zijn (en alle anderen ook)
-          Ik vind dat ik om 18.00 uur moet eten (en vind het normaal dat iedereen dat doet)
-          Ik vind het normaal dat je netjes op je beurt wacht in de rij (en wil dat jij je daar ook aan houdt)
-          Ik vind het normaal dat je geleende spullen aan de eigenaar terug geeft (en jij hebt dat ook te doen)
-          Ik vind dat je op Nieuwjaarsdag naar je familie moet (anders stel je iedereen teleur en dat mag niet)
-          Ik vind het normaal dat je een afspraak afzegt als je niet kunt (en vind dat iedereen zich daar aan moet conformeren)

Boosheid en frustratie
De Normendenker moet zich aan een hoop regels houden en als hij hier niet aan voldoet, levert dit hem schuldgevoelens op. Naar de buitenwereld toe is hij vaak boos en gefrustreerd omdat zij niet doen hoe hij het wil. Door deze houding stoot hij regelmatig mensen van zich af. De omgeving ervaart hem als iemand die verbitterd is en als een ‘zeiksnor’ en zien hem liever gaan dan komen.

Meer ruimte
De Normendenker kan zichzelf helpen door te accepteren dat situaties en mensen nu eenmaal niet allemaal zo lopen en doen zoals hij dat wil. Als hij zich meer open kan stellen voor visies van anderen creƫert hij meer ruimte.
We zijn als mens in beweging en zo ook de manier waarop  we tegen zaken aankijken. Door flexibeler te zijn kan de Normendenker ervaren dat verschillende meningen naast elkaar kunnen bestaan. Hij hoeft de ander niet te overtuigen van zijn waarheid en is dan ook een prettiger mens om mee om te gaan.

En jij?
Herken jij jezelf in de Normendenker en heb jij hinder van schuldgevoelens, boosheid en frustratie?
Kom in actie! Help jezelf door een andere kijk op jezelf en je omgeving te hebben. Handvatten nodig?
Neem contact met me op en ik kan je in een kort tijdsbestek helpen om uit je keurslijf los te komen.

Stralende dag!

Krijna

Geen opmerkingen:

Een reactie posten