maandag 26 mei 2014

"Mijn angst en ik"

Blog week 22
“Mijn angst en ik”

Sociale angst
Henry (34) kampt sinds zijn tienerjaren met een sociale angst. Hij voelt zich bekeken door iedereen als hij op een feestje is en durft geen praatje te maken, omdat hij de overtuiging heeft toch geen zinnige bijdrage aan een gesprek te kunnen leveren. Henry is er helemaal klaar mee. Hij wil graag zonder allerlei angstige gedachten naar verjaardagen, feestjes en de kroeg.

Overlevingsmechanismen
Henry heeft door de jaren heen allerlei overlevingsmechanismen ingezet om toch aan sociale activiteiten mee te doen. Zo zorgt hij ervoor, dat er altijd iemand met hem mee gaat naar een feestje. Ook checkt Henry zodra hij in een kroeg staat waar het toilet is en drinkt hij geen alcohol of zuipt hij zich klem.

Rigide regels
Henry bedenkt steeds meer regels om controle op de situatie en zijn gedrag uit te oefenen.
Regels die hij dwangmatig hanteert en zeer rigide zijn. Henry is ervan overtuigd, dat hij deze regels nodig heeft om te functioneren. Deze regels zijn een houvast voor hem. Naast deze regels heeft Henry ook eerder ondersteuning gezocht. Helaas ervaarde hij geen klik met de behandelaar en is Henry na 3 bezoeken gestopt.

Drijfzand
Henry ‘werkt’ hard om van zijn sociale angst af te komen. Helaas zonder blijvend resultaat. De regels die hij hanteert helpen hem maar voor korte duur. Het frustreert Henry behoorlijk. Hij doet zo zijn best en toch blijft die rot angst. Henry begeeft zich als het ware in drijfzand. Hij wil hier zo graag uit, maar komt er alleen maar meer en meer in het drijfzand vast te zitten.

Onmogelijke strijd
Henry levert een onmogelijke strijd met zijn verstand. Zijn verstand roept allerlei dingen en Henry gaat de discussie met zijn gedachten aan. Deze discussie put hem uit en levert weinig tot niets op. Wat nou als Henry zijn verstand als een losstaande entiteit beschouwd? Henry gaat nu actief inhoudelijk met zijn gedachten aan de haal. Echter zijn gedachten zijn geen oorzaken, dus ook geen oplossingen.

Geen controle wel invloed
Henry heeft geen controle over zijn gedachten. Hij kan wel invloed uitoefenen op de manier waarop hij met zijn verstand omgaat. Welk gewicht hangt Henry aan zijn gedachten? Henry kan zijn verstand laten retteketten en toch naar een feestje gaan. Er worden namelijk verbanden in zijn hoofd gemaakt die er in werkelijkheid niet zijn. Bijvoorbeeld: feestje staat gelijk aan angst, feestje staat gelijk aan toiletcontrole.

Ontkoppelen
Henry leert om afstand in te nemen door zich los te koppelen van zijn verstand. In plaats van te denken; “Ik ben angstig, Ik ben onzeker, Ik ben niet leuk genoeg” bouwt Henry afstand in door te zeggen: “Ik heb de gedachte dat ik angstig ben, Ik heb de gedachte dat ik onzeker ben, Ik heb de gedachte dat ik niet leuk genoeg ben”.

Ontkrachten van woorden
Ook ontkracht hij woorden waar voor hem veel gewicht aan hangt zoals: moeilijk, onzekerheid, angst door deze 90 seconden lang hardop te herhalen. Henry ervaart dat door deze oefening toe te passen er niks van het eerdere zware gewicht overblijft.

Herkenning?
Henry’s sociale angst wordt behapbaar en hij voelt zich een stuk vrijer! Herken jij jezelf in het verhaal van Henry en wil je graag ondersteuning? Voel je vrij om contact met me op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Ik wens je een Stralende dag!

Krijna

www.straal-denhaag.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten